Miljardööri Boris Rotenbergin turvaamistoimihakemus hylättiin - Osuuspankki, Nordea ja Danske Bank pelkäsivät joutuvansa pakotelistalle

Turvaamistoimihakemuksen mukaan pankit olivat estäneet Rotenbergin Svenska Handelsbanken AB:n kautta tekemien maksusuoritusten kirjaamisen asiakkaidensa tilille.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiirin kuuluvan liikemiehen Boris Rotenbergin turvaamistoimihakemus on hylätty Helsingin käräjäoikeudessa. Rotenberg vaati, että käräjäoikeus kieltäisi sakon uhalla Nordeaa, Op Yrityspankkia ja Danske Bankia estämästä hänen maksusuorituksiaan asiakkaidensa tileille. Kieltoa vaadittiin, ellei maksusuorituksista kieltäytymiseen ole rahanpesulaissa tai muussa laissa säädettyä perustetta

Turvaamistoimihakemuksen mukaan kyseiset pankit olivat estäneet Rotenbergin Svenska Handelsbanken AB:n kautta tekemien maksusuoritusten kirjaamisen asiakkaidensa tilille. Pankkien menettely perustui siihen, että Rotenberg on merkitty Yhdysvaltain pakotelistalle.

Suomen kansalainen

Rotenberg on Suomen kansalainen. Pakotteiden kohdentamisen EU:n kansalaisiin on hakemuksen mukaan katsottu loukkaavan heille unionioikeudessa tunnistettuja perusoikeuksia.

Pankit vaativat turvaamistoimihakemuksen hylkäämistä. Danske Bankin mukaan turvaamistoimesta aiheutuisi pankille kohtuutonta haittaa "turvattavaan etuuteen nähden". Pankin mukaan Yhdysvaltain viranomaiset voivat langettaa sanktioita ulkomaisillekin rahoituslaitoksille, jos ne eivät noudata pakotelistausta.

Myös Nordea katsoi turvaamistoimen vaikeuttavan pankin toimintaa merkittävästi Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa. Nordean mukaan sillä on ollut myös rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain nojalla velvollisuus kieltäytyä maksusuorituksesta.

"Hakijan haastehakemuksessa on selostettu, että hän tiliä avatessaan talletti sinne käteisenä 50.000 euroa, jonka Handelsbanken otti vastaan "mitään siitä kyselemättä ja sitä mitenkään kommentoimatta". Jos väite on tosi, ei käytettyjen varojen alkuperää ole selvitetty.", Nordea toteaa käräjäoikeudelle antamassaan vastauksessa.

Nordean mukaan talletuksesta seuraa, että maksusuoritukset näyttävät laissa tarkoitetulla tavalla epäilyttäviltä. Pankilla on siksi velvollisuus kieltäytyä maksujen vastaanottamisesta yksin tämän seikan vuoksi.

"Kohtuutonta haittaa"

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan Rotenberg on pyrkinyt Handelsbankenin välityksellä maksamaan velvoitteitaan sopimuskumppaneinaan oleville suomalaisille palveluntarjoajille. Nordea, Osuuspankki ja Danske Bank ovat kuitenkin lakanneet ottamasta vastaan maksusuorituksia asiakkainaan olevien palveluntarjoajien tileille.

Nordea, Osuuspankki ja Danske Bank ovat vedonneet siihen, että niille aiheutuisi riski joutua Yhdysvaltain pakotteiden kohteeksi, mikäli ne välittäisivät Rotenbergin maksusuorituksia eteenpäin.

Käräjäoikeus korosti päätöksessään, että Rotenberg on kanteessaan ja lausunnossaan korostanut vastaajien menettelyn kohdistuvan tavallisiin arkipäivän maksuihin kuten vastikkeisiin, sähkö- ja muihin maksuihin sekä veroihin.

"Vahinko mikä näiden maksujen estymisestä voi aiheutua on lähinnä luottotietojen menetys ja erilaisten omaisuuden ylläpitoon liittyvien asioiden hoitamisen vaikeutuminen. Kun hakija on ilmoituksensa mukaan miljardööri, näillä asioilla ei hänen taloutensa kannalta tai muutoinkaan voida katsoa olevan merkittävää vaikutusta hänen olosuhteisiinsa", käräjäoikeus toteaa.

Oikeus katsoi tiistaina antamassaan päätöksessä, että turvaamistoimen myöntämisestä aiheutuisi pankeille turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa. Turvaamistoimihakemus hylättiin.

Päätös ei ole lainvoimainen. Yhdysvallat on asettanut pakotteita venäläisille sen jälkeen, kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan Ukrainalta.

Kommentoi
Suosituimmat talousuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi