Vaasan kaupungin muuttajatutkimus: Yhdeksän kymmenestä suosittelisi Vaasaa asuinpaikkana

Vaasan kaupungin muuttajatutkimukseen vastanneista henkilöistä yhdeksän kymmenestä suosittelisi Vaasaa asuinpaikkana.

Tutkimuksen tulokset toivat asukasmäärän kasvua pohtivalle kaupungille positiivisen viestin. Töitä hyvän maineen eteen jatketaan tulevaisuudessakin.

Palvelut, työllisyys ja vapaa-ajan mahdollisuudet houkuttelevat merelliseen Vaasaan

– Paljon mahdollisuuksia ja Vaasan maine on pysynyt hyvänä. Siellä jaksetaan uudistaa ja rakentaa. Ja sieltä kuitenkin pääsee helposti näkemään kauneimpia Suomen paikkoja. Siellä on myös hyviä palveluja, kertoo yksi kyselyyn vastanneista lähtömuuttajista.

Sekä Vaasaan muuttavilla että täältä lähtevillä merkittävin muuton syy oli oma tai puolison opiskelu- tai työpaikka.

Tulomuuttajat arvostavat tutkimuksen mukaan hyviä liikenneyhteyksiä, työllisyysnäkymiä, viheralueita sekä peruspalveluja. Kiitosta tutkimuksessa saivat myös korkeakoulutus, asuntojen saatavuus ja kaupalliset palvelut.

Lisäksi merellisyys, kirjasto- ja liikuntapalvelut, tapahtumatarjonta nousivat esiin positiivisina asioina.

Tyytyväisyys nousee esiin tulomuuttajien antamasta kokonaisarvosanasta, jota arvioitiin asteikolla 1−5. Kokonaisarvosana on 3,8, kun 70 prosenttia antoi arvosanan 4 ja 9 prosenttia arvosanan 5.

Tutkimuksen toteuttaneen Innolinkin viestintä- ja tutkimuspäällikön Etta Partasen mukaan kokonaisuutta tarkastellessa tyytyväisyys on Vaasassa korkealla tasolla.

− Imagolla ja sen eteen tehtävällä työllä on aina merkitystä. Näitä tuloksia kehtaa käyttää markkinoinnissa.

Vaasa on monikielinen kaupunki – ja se on hyvä juttu

– Vaasassa on parasta kaupungin kauneus, jossa on suunniteltu kaikki hyvin. Vaasassa kaksikielisyys on myös positiivinen valttikortti, kertoo eräs tutkimukseen vastannut lähtömuuttaja.

Ruotsinkielisistä 84 prosenttia ja suomenkielisistä 70 prosenttia pitää Vaasaa kaksi- tai monikielisenä.

Sekä paluu- että lähtömuuttajat kielestä riippumatta näkevät asian myönteisenä. Osalle kielellisyys on neutraali asia, ja vain pieni joukko kokee sen kielteiseksi.

Ruotsinkieliset tulomuuttajat ovat keskimäärin suomenkielisiä tyytyväisempiä Vaasaan. Esimerkiksi vanhuspalveluiden, koulutuspalveluiden ja kirjastopalveluiden kohdalla ruotsinkieliset ovat tyytyväisempiä. Erot kieliryhmien välillä ei kuitenkaan ole suuria.

– Vaikka yksittäiset henkilöt pohtivat kielivaatimuksia työmahdollisuuksien näkökulmasta, on hienoa huomata, kuinka tärkeä ja positiivinen asia monikielisyys ihmisille on ja kuinka se toimii hyvin arjessa, iloitsee kaupungin viestintäpäällikkö Leena Forsén .

On kuitenkin otettava huomioon, että ruotsinkielisiä vastaajia oli ainoastaan 20 prosenttia, kun taas suomenkielisiä vastaajia oli 70 prosenttia.

Vaasaan palataan mielellään

– Minulla on niin kova tunneside Vaasaan, kertoo kyselyyn vastannut, paluuta harkitseva lähtömuuttaja.

Valtaosa vastaajista on valmis suosittelemaan Vaasa ystävilleen. Valmiuteen voi vaikuttaa se, että 39 prosenttia tulomuuttajista on syntyperäisiä vaasalaisia tai Vaasassa aiemmin asuneita.

Kun lukuun lisätään lähikunnista muuttaneet, on Vaasa tuttu noin puolelle tänne muuttavista.

Koska muualta tulleiden keskuudessa Vaasan tunteminen on heikompaa, voi tutkimuksen mukaan suosittelulla olla suuri merkitys muuttopäätöstä pohtivalle. Paluumuuttajille päätös sen sijaan on usein helpompi.

– Vaasalaisuus taitaa olla monella dna:ssa, sillä tänne palataan mielellään, jos siihen tulee mahdollisuus, kertoo Innolinkin viestintä- ja tutkimuspäällikkö Etta Partanen.

Hyvä maine auttaa pitovoiman parantamisessa

– Vaasasta huokuu positiivinen asenne kaikkia kohtaan niin ihmisistä ja kaupungista. Vaasasta tulee jo sanana mieleen positiivisuus, kertoo kyselyyn vastannut tulomuuttaja.

Vaasaan muuttaa etenkin alle 35-vuotiaita. Toisaalta tämä on myös suurin lähtömuuttajaryhmä. Sekä tulo- että lähtö muuttajista suurin osa on hyvin koulutettuja työssä käyviä tai opiskelijoita. Tutkimuksen vanhemmat ikäryhmät vaikuttavat tulevan jäädäkseen.

Koska muuttoliike on vilkasta, aiotaan Vaasassa panostaa kaupungin mukaan pitovoiman parantamiseen. Vaikka isot kaupungit houkuttelevat etenkin nuoria, tavoitteena on, että Vaasaan jäädään opintojen jälkeen.

– Tutkimuksen tuloksia tullaan käyttämään sekä tulevien markkinointikampanjoiden sisällössä että kaupungin vetovoimatekijöiden kehittämisen suunnittelussa, kertoo kaupungin viestintäpäällikkö Leena Forsén.

Tietoa tutkimuksesta

Muuttajatutkimus tuottaa tietoa muuttoliikkeen numeroiden takaa muuttajien muuton syistä, viihtymisestä uudessa kotikunnassa sekä arvioidusta sitoutumisesta alueeseen.

Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina touko-kesäkuussa 2018. Siihen vastasi 300 lähtömuuttajaa eli Vaasasta alle 5 vuoden sisällä pois muuttanutta sekä 300 tulomuuttajaa eli Vaasaan alle 5 vuotta sitten muuttanutta.

Vastaajista suomenkielisiä oli noin 70 prosenttia ja ruotsinkielisiä 20 prosenttia.

Kommentoi
Luetuimmat Pohjanmaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • KuukausiSuosituimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Luetuimmat urheilu-uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi


Lisää maakunnasta