Vaasalaiset pääsevät mukaan kävelykeskustan suunnitteluun – ”Olemme erityisen kiinnostuneita siitä, mitä ihmiset haluavat tehdä keskustassa”

Vaasan kaupungin Kaavoituksen verkkokysely kartoittaa kaupunkilaisten mielipiteitä kävelykeskustasta.

Kyselyllä haetaan kokemuksia nykyisestä kävelykeskustasta sekä kehitysehdotuksia laajennuksen suunnitteluun.

Kävelykeskustaa laajennetaan Vaasan yleiskaavan mukaisesti ja alueesta on nyt tekeillä yleissuunnitelma. Laajentamisen tavoitteena on parantaa keskustan elinvoimaisuutta, houkuttelevuutta ja kaupunkikuvaa. Viihtyisyyttä pyritään lisäämään erityisesti kävelijöiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta. Mahdollisuus keskustan poikki autoilemiseen säilyy ja Toriparkin laajennuksen ansiosta pysäköintimahdollisuudet tulevat olemaan nykyistäkin paremmat.

Tietoa suunnittelun pohjaksi

Kyselyllä kerätään suunnittelun pohjaksi tietoa siitä, miten käyttäjät kokevat keskustan alueen, ja millä tavalla sitä tulisi kehittää. Kysely on avoin kaikille ja sen toivotaan tavoittavan kaiken ikäiset käyttäjäryhmät, etenkin kävelykeskustan alueella liikkuvat kuntalaiset.

- Toivomme kehitysehdotuksia ja erityisen kiinnostuneita olemme siitä, mitä ihmiset haluavat tehdä kävelykeskustassa, kertoo maisema-arkkitehti Anni Vainio.

Ihmisiä kannustetaan myös miettimään, miten ideat voitaisiin toteuttaa, ja mikä heidän oma roolinsa voisi olla toteutuksessa.

Laajennus tukee keskustan vahvuuksia

Laajennusalue käsittää Hovioikeudenpuistikon molemmat päät ja puistikkoon liittyviä palokujia. Yksi uusista kävelykaduista sijoittuu rautatieaseman ja Pitkäkadun välille. Hovioikeudenpuistikon länsipäähän suunnitellulla kävelypainotteisella katuosuudella tulee olemaan nykyistä enemmän tilaa kävelijöille, pyöräilijöille sekä liiketilojen terasseille. Autokaistoja jää osuudelle yksi kumpaankin suuntaan.

- Kun kaupunkirakennetta tiivistetään keskustan palveluiden äärellä, on samalla turvattava alueen asumisen ja työpaikkakeskittymän toimintaedellytykset. Esimerkiksi liikennemäärän kasvun, melun ja pakokaasujen hallintaan on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota, kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso toteaa.

Kävelykeskustasuunnitelma toteuttaa kaupungin strategiaa ja yleiskaavaa sekä noudattaa keskustan osayleiskaavaehdotusta. Keskustalla on kauppapaikkana omaleimaisuutta historiallisuutensa sekä kävelijälle sopivien etäisyyksiensä ansiosta. Laajennuksella halutaan tukea keskustan vahvuustekijöitä.

Kysely on avoinna 22.2.–10.3.2019.

Kyselyyn pääset tästä linkistä.

Kommentoi
Luetuimmat Pohjanmaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • KuukausiSuosituimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Luetuimmat urheilu-uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Lisää maakunnasta