Sulfaattimaat saivat kemiallisen käsittelyn

Happamien sulfaattimaiden kemiallisessa käsittelyssä on saatu lupaavia tuloksia Eteläisen Kaupunginselän pohjukassa Risöfladanin koekentällä Vaasassa.

Yrkeshögskolan Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi ja Yrkesakademin i Österbotten toteuttavat nelivuotisen Precikem-hankkeen (kemiallinen täsmäkäsittely sulfaattimailla tapahtuvan haponmuodostumisen estämiseksi). Hankeen avulla kehitetään menetelmiä säilyttää Pohjanmaalla yleiset happamat sulfaattimaat ympäristön kannalta kestävällä tavalla maanviljelyskäytössä. Yhteistyössä mukana ovat myös ProAgria / Österbottens Svenska Lantbrukssällskap, Nordkalk ja KWH Pipe.

Projektissa tehtiin heinäkuussa 2012 suuren mittakaavan kokeita, joissa altakasteluveteen lisättiin kalkkituotteita. Seurantajakso on vielä lyhyt, mutta tulokset ovat lupaavia. Salaojavesien happamuus sekä alumiinipitoisuus ovat käsitellyillä koeruuduilla huomattavasti pienempiä kuin vertailuruuduilla.

Tämän vuoden altakastelukokeet aloitettiin tällä viikolla (viikko 32) Risöfladanin koekentälle. Nelivuotista hanketta koordinoi Yrkeshögskolan Novia. Pääosa rahoituksesta saadaan Pohjanmaan Ely-keskuksen kautta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007–2013. Muun rahoituksen ovat myöntäneet Salaojituksen tutkimusyhdistys, Maa- ja vesitekniikan tuki, K. H. Renlundin säätiö, MTK:n säätiö, Österbottens svenska producentförbund sekä MTK Etelä-Pohjanmaa. Näiden lisäksi koekentän rakentamisessa ja jatkuvatoimisessa seurannassa tarvittavat laitteet rahoittaa Oiva Kuusisto Säätiö, K. H. Renlundin säätiö, Vaasan Aktiasäätiö sekä kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahaston säätiö.

Luetuimmat Pohjanmaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Uusimmat Pohjanmaan uutiset
Luetuimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Luetuimmat urheilu-uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi


PO Maakunta uusimmat alasivun lista