Seinäjärven säännöstely muuttuu - kuivien kesien vedenkorkeudet nousevat

Alavuden ja Virtain rajalla sijaitsevan Seinäjärven säännöstely muuttuu. Järven aiemmista säännöstelyrajoista luovutaan ja siirrytään käyttämään vedenkorkeuden tavoitevyöhykettä.

Lisäksi kevättalven aikaista pakollista vedenpinnan laskua loivennetaan. Muutokset parantavat järven virkistyskäyttömahdollisuuksia ja helpottavat ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Entisen säännöstelynluvan mukaisesta kesäaikaisesta vedenpinnan alentamisesta luovutaan. Toisaalta loppusyksyn ja alkutalven aikainen yläraja laskee aiemmasta.

Seinäjärven kesäaikaiset vedenkorkeudet nousevat etenkin loppukesän osalta. Eniten muutos vaikuttaa kuivien kesien alimpiin vedenkorkeuksiin, jotka nousevat selvästi. Seinäjärven rannalla sijaitsee yli 100 kiinteistöä, joiden käyttäjät hyötyvät kesäaikaisen vedenpinnan noston seurauksena virkistyskäyttömahdollisuuksien parantumisesta. Seinäjärven tulvakorkeudet eivät käytännössä muutu, mutta ylimmät lähtövirtaamat hieman kasvavat.

Etelä-Pohjanmaan ely-keskus sai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta luvan muuttaa Seinäjärven säännöstelyä.

Seinäjärvessä, kuten muissakin säännöstellyissä järvissä, alennetaan vedenkorkeutta kevättalvisin, jotta saadaan tilaa sulamisvesille. Vedenkorkeus on alimmillaan juuri ennen lumien sulamisen alkamista. Seinäjärven kevätalennusta ei tarvitse jatkossa vähälumisina talvina tehdä täysimääräisenä.

Seinäjärven alapuolinen Sulkueenjoki oli tukkeutunut ja umpeenkasvanut. Lupapäätöksen mukaan Sulkueenjoki oli siivouskaivettava vedenjohtokyvyn parantamiseksi ennen säännöstelymuutoksen käyttöönottoa. Siivouskaivu tehtiin loka-marraskuussa poistamalla uomaan kaatuneita puita ja uomassa kasvavia pensaita sekä uomaan kertyneitä liettymiä.

Kommentoi
Luetuimmat Pohjanmaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Luetuimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Luetuimmat urheilu-uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Lisää maakunnasta