Pohjanmaan liitto uskoo, että maakuntauudistus toteutuu 2021

VAASA

Pohjanmaan liitto on laatinut ensi vuoden budjetin siinä uskossa, että maakuntauudistus toteutuu vuonna 2021 ja että maakuntaliitto toimii normaalisti vuodet 2019 ja 2020.

Täyttä varmuutta siitä ei ole, millä aikataululla uudistus toteutuu, koska maakuntauudistusta koskevien lakien käsittely on kesken eduskunnassa.

Ensi vuonna kuntien maksuosuudet Pohjanmaan liitolle pidetään samansuuruisina kuin tänä vuonna.

Suurin yksittäinen menoerä maakuntaliiton budjetissa ovat henkilökunnan palkat. Liiton palveluksessa on maakuntajohtajan lisäksi 31 vakinaista viranhaltijaa tai työntekijää ja 15 määräaikaista työntekijää. Kaksi vakituista ja kaikki määrä-aikaiset työntekijät on palkattu osittain tai kokonaan ulkopuolisen rahoituksen turvin.

Talousarvion loppusumma ilman hankkeiden osuutta on noin 3,1 miljoonaa euroa.

Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi liiton toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021 sekä ensi vuoden budjetin kokouksessaan perjantaina.

Maakuntavaltuuston RKP-ryhmä ehdotti tarkennuksia toiminta- ja taloussuunnitelmaan lähinnä edunvalvontaan. Muun muassa Bergön lautan ja Kruunupyyn läpi kulkevan kantatien 63 parantaminen lisätään täten liiton edunvalvonnan liikennehankkeisiin.

Valtuusto keskusteli Vaasan hallinto-oikeuden 20.6.2018 antamasta päätöksestä Siipyyn merituulivoimapuistosta.

RKP-ryhmä ehdotti, että valtuuston päätös viime valtuuston kokouksesta jää voimaan ja että merituulivoimapuistoa ei siis sisällytetä Pohjanmaan maakuntakaavaan 2040.

Maakuntahallitus on päättänyt, että merituulivoima-alue osoitetaan maakuntakaavassa. Valtuusto merkitsi hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi ja päätti palauttaa aloitteen maakuntahallitukselle jatkokäsittelyyn.

Kommentoi
Luetuimmat Pohjanmaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • KuukausiSuosituimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Luetuimmat urheilu-uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi


Lisää maakunnasta