Pohjanmaalla kuntaväen odotukset valoisammat kuin Etelä-Pohjanmaalla – kuntien välinen seudullinen luottamuspula vaivaa koko maata

Kuntien kehitysnäkymät ovat heikentyneet viime vuodesta. Pohjanmaalla kuntaväen odotukset ovat kuitenkin nyt selvästi valoisammat kuin Etelä-Pohjanmaalla.

Tämä ilmenee aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI:n neljännestä valtakunnallisesta kuntakyselystä. Siinä kerättiin kuntien päättäjien ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä tulevaisuuden kunnasta.

Lähes kaksi kolmesta vastaajasta katsoo, että oman kunnan kehitysnäkymät ovat 3–5 vuoden päästä nykyistä paremmat. Maakunnista kehitysnäkymiin suhtaudutaan negatiivisimmin Etelä-Karjalassa ja positiivisimmin Kymenlaaksossa ja Pohjanmaalla.

Kolmen vuoden takaiseen verrattuna kuntaväen odotukset ovat säilyneet Etelä-Pohjanmaalla vakaan vaatimattomina, kun taas Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla usko tulevaisuuteen on kasvanut.

Lähes puolet vastaajista uskoo maakunta- ja sote-uudistuksen heikentävän oman kunnan kehitysnäkymiä. Kriittisyys uudistusta kohtaan on kuitenkin vähentynyt. Maakunnista kritiikki on vahvinta Uudellamaalla ja Pohjanmaalla.

Maakunnista elinvoimapolitiikka koetaan onnistuneimmaksi Pohjanmaalla, jossa kouluarvosanaksi saadaan 7,40. Kärkikymmenikössä ovat myös Keski-Pohjanmaa (6,90) ja Etelä-Pohjanmaa (6,86). Kuntien viranhaltijat arvioivat elinvoimapolitiikan onnistuneemmaksi kuin luottamushenkilöt.

Kuntien välinen seudullinen luottamuspula heikentää kuntakehittämistä, sillä vain kolme prosenttia vastaajista pitää luottamusta vahvana ja hyvänä.

Kunnissa on pohdittu toimintaympäristön muutostekijöistä eniten talouden tilaa, väestön ikärakenteen muutosta ja kunnan johtamisen haasteita. Viranhaltijat ovat tässäkin luottamushenkilöitä tyytyväisempiä.

Kuluvan valtuustokauden tärkeimpinä teemoina pidetään elinvoimaan ja vetovoimaan sekä kunnan talouteen ja väestönkehitykseen liittyviä tavoitteita. Vain talouteen liittyvät tavoitteet ovat tärkeyslistan kärjessä kaikilla puolueilla.

Edeltävään vuoteen verrattuna yhä harvempi vastaaja katsoo, että koko kunnan alue on mahdollista säilyttää elinvoimaisena. Parhaat mahdollisuudet koko kunnan säilyttämiseen elinvoimaisena nähdään Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. Heikoimmiksi mahdollisuudet koetaan Pohjois-Karjalassa.

Erityisesti peruskoulu ja varhaiskasvatus halutaan säilyttää oman kunnan järjestäminä palveluina. Sen sijaan pelastustoimen ja varautumisen vain harva näkee luontevana järjestää kuntatasolla.

Kommentoi
Luetuimmat Pohjanmaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Uusimmat Pohjanmaan uutisetSuosituimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Luetuimmat urheilu-uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Lisää maakunnasta