Mustasaaren pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus on valmistunut – Lakiuudistuksen vuoksi maakunnan kaikki pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) on päivittänyt Mustasaaren pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset, ely-keskus tiedottaa .

Mustasaaressa on kuusi pohjavesialuetta, joista neljä on vedenhankintaa varten tärkeitä (luokka 1).

Kaksi pohjavesialuetta on muuhun vedenhankintakäyttöön soveltuvia (luokka 2).

Yhdelle pohjavesialueelle tehtiin rajaustarkistuksia. Kaksi pohjavesialuetta poistettiin luokituksesta. Pohjavesialueista kolme on kapeita harjumuodostumia, joista kaksi on osittain savi-silttipeitteisiä. Loput kolme ovat kallio- tai moreenimäen rinteelle muodostuneita rantakerrostumia, joissa on hyödyntämiskelpoisia pohjavesivaroja.

Ely-keskus tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään , josta ne ovat saatavilla päivityksen jälkeen 28. toukokuuta. Rismarkenin ja Spikarnan tiedot päivittyvät joulukuussa 2019.

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Mustasaari, rajaus- ja luokitusmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää tietoja ajalla 2. heinäkuuta–31. elokuuta 2018 ja 26. maaliskuuta–26. huhtikuuta 2019. Kuulemisajan jälkeen ely-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset astuivat voimaan 23. toukokuuta.

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan vesitieteellisen tiedon perusteella. Ely-keskus voi muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen tietoon perustuen. Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.

Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen

Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015.

Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä.

Lain mukaan ely-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

- 1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialue, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.

- 2-luokka: muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1-luokassa tarkoitettuun käyttöön.

- E-luokka: Ely-keskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Kommentoi
Luetuimmat Pohjanmaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • KuukausiSuosituimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Luetuimmat urheilu-uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Lisää maakunnasta