Ilmajoki-Seinäjoki -välin liikennemäärä kasvaa vuosi vuodelta – Väylästä halutaan nelikaistainen

Kantatie 67:n yleissuunnittelu pääsee vauhtiin loppuvuodesta Ilmajoki-Seinäjoki -välillä. Työn aloittaa Etelä-Pohjanmaan ely-keskus.

Alueen valtaväylän liikennemäärät ovat lisääntyneet jo nyt niin suureksi, että tie pitäisi saada nelikaistaiseksi. Suunnittelussa selviää tien sekä eritasoliittymien tuleva sijainti.

Päätökset hankkeen toteuttamisesta puuttuvat, eikä se ole vielä päässyt toteuttamisohjelmaan. Tämä vaatii aikanaan eduskunnan myöntämää erillistä määrärahaa.

Seinäjoen- tai Suupohjantieksi kutsuttua väylää kulkee noin 11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus määrästä on noin 700 ajoneuvoa.

Arvioiden mukaan liikenne lisääntyy vuoteen 2040 mennessä 30 prosentilla noin 14 000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Tiellä liikkuu myös paljon maatalouskoneita.

Ely-keskus suunnittelee myös tarvittavaa muuta rinnakkaista tieverkkoa paikallisen ja maatalousliikenteen tarpeisiin. Yleissuunnittelu tarttuu myös liikenteen melusuojauksiin. Tällä hetkellä maastossa tehdään kartoituksia ja mittauksia.

Yleissuunnitteluvaihe selvittää hankkeen vaihtoehdot, määrittää kantatien likimääräisen sijainnin ja kytkennät maankäyttöön ja kaavoitukseen sekä alustavan kustannusarvion.

Yleissuunnitelman tulosten perusteella voidaan varata tarvittavat alueet siten, että väylien paikalle ei tule uutta maankäyttöä eikä alueille rakenneta.

Hankkeelle tehdään yleissuunnittelun yhteydessä ympäristövaikutusten arviointi YVA-lain mukaisella menettelytavalla.

Yleissuunnitelman pohjalta voidaan tehdä maantielain mukainen tiesuunnitelma, jossa määritellään tarkemmat tekniset ratkaisut ja väylien tarkka sijainti yksityiskohtaisesti.

Erillisen rahoituksen vaativa tiesuunnittelu ei ole vielä suunnitteluohjelmassa.

Kommentoi
Luetuimmat Pohjanmaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Luetuimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Luetuimmat urheilu-uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Lisää maakunnasta