Ilkka-Yhtymän hallituksen kokoonpano muuttuu – uusimmaksi jäseneksi ehdotetaan seinäjokelaisen startup-firman johtajaa

Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa 7.5.2018 kokoontuvalle hallintoneuvostolle, että hallituksen erovuoroiset jäsenet Esa Lager ja Riitta Viitala valitaan uudelleen.

Lisäksi palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Jakamo Osakeyhtiön markkinointijohtaja, KTM Jarl Matti Anttila.

Hallituksen jäsenten palkkioiden valiokunta ehdottaa pysyvän ennallaan.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenmäärä vähenee yhdellä 20:een. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 19. huhtikuuta.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha Mikkilä ja Sami Talso valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle. Juhani Hautamäki on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä hallintoneuvoston jäseneksi. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaakin, että Juhani Hautamäen tilalle jäljellä olevalle kaudelle valitaan KTT, dosentti Mikko Luoma. Lisäksi Jorma Vierula on eronnut hallintoneuvostosta omasta pyynnöstään.

Valiokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan eli hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Valiokunta esittää lisäksi, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan edelleen Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi Mäkinen.

Kommentoi
Luetuimmat Pohjanmaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Luetuimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Luetuimmat urheilu-uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Lisää maakunnasta