Efosta valmistuu tänään 32 ratkaisukeskeistä terapeuttia

Vaasan Evangeliska folkhögskolanista (Efo) valmistuu tänään 32 uutta ratkaisukeskeistä terapeuttia. Kaksivuotinen monimuotokoulutus on ruotsinkielisen kristillisen kansanopiston ensimmäinen laatuaan.

Efon tiedotteen mukaan opinnot ovat 80 opintopisteen laajuiset ja käsittävät teoriaopiskelun 400 tuntia ja oman asiakastyön 160 tuntia sekä kirjallisia tehtäviä. Koulutus on kaksikielinen (suomi ja ruotsi).

Valmistuvat ovat osallistuneet suomenkielisille luennoille, joissa on käytetty pääosin ruotsinkielistä materiaalia. Pienryhmä- ja asiakastyö on tapahtunut jokaisen omalla äidinkielellä.

Suurin osa opiskelijoista on Pohjanmaalta. Koulutuksessa kristillisyys on maltillista klassista kristillisyyttä, joka yhdistää perinteisiä luterilaisia herätysliikkeitä ja niin kutsuttuja vapaita suuntauksia, kuten helluntailaisuutta ja vapaakirkollisuutta. Toinen koulutuksen järjestäjätaho on Vaasan Kristillinen koulu, joka koulutti opetushenkilöstöään oppilashuollon ammatillisen osaamisen syventämiseksi.

Opiskelijat sijoittuvat valmistuttuaan jatkamaan joko omissa työtehtävissään syvennetyin tiedoin ja ratkaisukeskeisin taidoin. Monet opiskelijat ovat taustaltaan terveysalalta, sosiaalialalta, tai kasvatusalalta. Opiskelijat voivat sijoittua myös osa-aikaisiksi tai täysiaikaisiksi yrittäjiksi.

Monella opiskelijalla on koulutuksen kautta tulevien valmiuksien avulla haaveissa hakeutua jatko-opintoihin psykoterapeutiksi. Osa opiskelijoista on ammatinvaihtajia, joiden koulutuksellinen ja ammatillinen tausta vaihtelee suuresti.

Moni koulutuksen käynyt tulee toimimaan omassa seurakunnassaan sielunhoidossa terapeutteina.

Koulutuksen jälkeen opiskelija voi saada kaksi akkreditoitua ammattinimikettä todistuksen lisäksi. Valmistuneet voivat toimia kahdella ei nimikkeellä: sielunhoitoterapeutti tai ratkaisukeskeinen terapeutti. Akkreditoinnin eli pätevyyden hyväksyy valtakunnallisesti toimiva CHC ry, jonka toiminnanjohtaja ja terapeutti Tor Spiik on ollut mukana ryhmänohjaajana myös kouluttamassa uusia terapeutteja Efossa.

Kommentoi

Luetuimmat Pohjanmaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Uusimmat Pohjanmaan uutiset
Luetuimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Luetuimmat urheilu-uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi


PO Maakunta uusimmat alasivun lista