Huumeet ovat alle 40-vuotiaiden miesten toiseksi yleisin kuolinsyy Suomessa

HELSINKI

Suomesta ilmoitetaan väkilukuun suhteutettuna seitsemänneksi eniten huumekuolemia EU:n alueella, kertoo Euroopan huumausaineiden seurantakeskuksen (EMCDDA) tuore raportti. Raportin Suomen tiedot on tuottanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhteistyökumppaneineen.

Raportin mukaan huumekuolemia ilmoitetaan keskimääräistä enemmän pohjoisissa osissa Eurooppaa.

–  Vaikka erot selittyvät osin tarkemmilla tutkimusmenetelmillä, huumemyrkytykset ovat alle 40-vuotiaiden miesten toiseksi yleisin kuolinsyy Suomessa. Yleisin kuolinsyy on itsemurha, sanoo THL:n erikoissuunnittelija Sanna Rönkä.

Hänen mukaansa pohjoisessa Euroopassa huumekuolemat todetaan herkemmin, koska lääketieteellisiä kuolemansyynselvityksiä tehdään enemmän. Se voi selittää Suomen korkeaa sijoitusta.

Suomessa huumeisiin on kuollut koko kuluneen vuosikymmenen ajan keskimäärin 200 ihmistä vuodessa. Naapurimaissa Ruotsissa ja Virossa huumekuolleisuus on selkeästi korkeampi.

–  Ruotsissa ja Virossa on laajemmassa käytössä vahvempia opioideja eli heroiinia ja fentanyylia. Suomessa käytetään enemmän buprenorfiinia, joka on keskivahva opioidi ja aiheuttaa kuolemia lähinnä yhdessä bentsodiatsepiinien ja alkoholin kanssa. Heroiinin käyttö on Suomessa edelleen vähäistä.

Heroiini harvinaista, lääkeväärennökset huolena

Huumeisiin liittyvien kuolemien kokonaismäärä on lisääntynyt viiden vuoden aikana Euroopassa. Samaan aikaan huumepalveluiden kattavuus on huonontunut osassa EU-maita, opioidien käyttäjät ovat ikääntyneet ja heidän palvelutarpeensa kasvaneet.

–  Suomessa meillä ei ole vielä tarpeeksi tietoa siitä, kuinka kattavia palvelut täällä ovat, Rönkä sanoo.

Euroopan huumeraportin mukaan huolestuttavia merkkejä ovat myös heroiinin voimakkuuden lisääntyminen ja Euroopassa havaitut heroiinilaboratoriot.

Myös synteettisten, erittäin vahvojen opioidien sekä väärennettyjen bentsodiatsepiini-lääkkeiden kasvaneesta määrästä katukaupassa on havaintoja. Näistä erityisesti lääkeväärennökset ovat huolenaihe myös Suomessa.

–  Lääkeväärennös tarkoittaa lähinnä katukaupassa myytäviä lääkkeitä, jotka eivät välttämättä ole missään maassa myytäviä lääkkeitä, vaan ne on valmistettu laittomasti, Rönkä tarkentaa.

Hänen mukaansa Suomessa käytetään amfetamiinia ja opioideja enemmän pistämällä kuin keskimäärin muualla Euroopassa, missä niitä useimmiten nuuskataan ja poltetaan. Suomessa myös lääkkeiden väärinkäytön osuus on iso kaikessa huumeiden käytössä.

Hiv-tartuntojen määrä ennallaan Suomessa

Suonensisäisestä käytöstä johtuvien uusien hiv-tartuntojen määrä on vähentynyt Euroopassa noin 40 prosenttia vuosittain viime vuosikymmenen aikana. Suomessa pistoskäyttöön liittyvä uusien tartuntojen määrä on ollut pitkään hyvin vakaa ja vähäinen. Hepatiitit ovat Suomessa yleisimpiä suonensisäisten huumeiden aiheuttamia infektiotauteja.

Käyttäjien sukupuolijakauma noudattaa Suomessa koko Euroopan linjaa: selkeä enemmistö eli 70–75 prosenttia on miehiä.

---

Korjattu aiempaa uutista klo 15.13: Toisin kuin alkuperäisessä jutussa kerrottiin, alle 40-vuotiaiden miesten kuolinsyytieto on peräisin THL:n omasta tutkimuksesta, ei Eurooppa-raportista.

Korjattu uutista klo 16.17: Aiemmasta jutusta saattoi saada sen käsityksen, että tieto Helsingissä suonensisäisesti käytettävistä yleisimmistä huumeista perustuu Euroopan huumeraporttiin. Se kuitenkin perustuu toiseen THL:n julkaisemaan tutkimukseen, joka käsittelee ruiskuhuumeita.

Kommentoi
Luetuimmat kotimaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
  • Uutiset
  • Urheilu
  • Videosarjat