Tilaajalle

Pääkirjoitus: Vaihtuvia nopeusrajoituksia tulee lisätä Suomen teillä

Tästä tiistaista lähtien Suomen teillä ajellaan taas talvinopeuksia. Se on talviaikaan verrattava merkki vuodenajan vaihtumisesta. Tasainen kritiikki ajonopeuksien alentamisesta viestii siitä, että myös talvinopeuksien mielekkyyteen kannattaa pysähtyä. Naapurimaassa Ruotsissa ei talvinopeuksia tunneta.

Moottoriteitä voi talvella ajaa 100:aa kilometriä tunnissa, yleisesti nopeudet laskevat maanteillä sadasta 80 kilometriin tunnissa. Huonommilla teillä nopeus putoaa 70 kilometriin tunnissa.

Talvinopeusrajoituksia on perusteltu liikenneturvallisuudella. Ne astuvat voimaan kaikkein pimeimpänä aikana, jolloin myös keliolosuhteet ovat Suomessa vaikeimmat.

Teknologian tutkimuskeskus VTT julkaisi 2015 tutkimuksen, jonka laskelmat nostetaan usein nykylainsäädännön perusteeksi. VTT:n mukaan talvinopeusrajoitukset estävät 15 prosenttia henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista ja kolmanneksen liikennekuolemista.

Vuosina 2010–2014 lasketaan vältetyn kahdeksan liikennekuolemaa ja 36 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Minkä vuoksi muissa Pohjoismaissa ei sitten käytetä talvisia nopeusrajoituksia?

Parikymmentä vuotta sitten, vuosina 1999–2002, Ruotsissa kokeiltiin lähinnä 110 kilometriä tunnissa nopeusrajoitusten alentamista 90 kilometriin tunnissa.

Tulokset vaihtelivat, mutta arvion mukaan Ruotsissa säästettiin yksi kuolema ja kolme vakavaa loukkaantumista talvea kohti. Mittaustulos oli ilmeisesti niin hatara, että talvirajoitukset eivät tulleet käyttöön Ruotsissa. Sama tilanne on Norjassa.

Naapurimaissa on käytössä Suomea enemmän nopeusrajoituksia, jotka vaihtuvat kelin mukaan. VTT olettaa selvityksessään, että vaihtuvat nopeusrajoitukset vaikuttavat turvallisuuteen samaan tapaan kuin nopeusrajoituksen alentaminen 100:sta 80 kilometriin tunnissa. Autoliitto on ollut Suomessa vaihtuvien rajoitusten kannalla.

Suomi ottaa jo askelia joustavampaan suuntaan, kun talvirenkaiden käyttö muuttuu ensi vuoden alusta keliperusteiseksi marraskuun ja maaliskuun välillä.

Vaihtuvat nopeusrajoitukset ovat olleet jo kokeilussa joillakin moottoriteillä. Näillä teillä on voinut ajaa talvellakin 120 kilometriä tunnissa. Tätä kokeilua pitäisi laajentaa. Todellisen kelin mukaan ajaminen tekisi liikkumisesta joustavampaa, ja samalla vaikeat olosuhteet tulisivat huomioiduiksi.

Toni Viljanmaa

Kommentoi