Papin aamen pätee jokaiselle

Väittely siitä, ovatko homoparit virallisesti naimisissa, jos pappi vihkii heidät vastoin kirkon linjausta, loppuu pian.

Kirkkohallitus julkistaa lokakuussa oikeudellisen selvityksensä aiheesta.

Lännen Media pääsi tutustumaan valmistelumateriaaliin, joka osoittaa kirkon olevan kinkkisen tilanteen edessä.

Kaikki lausuntonsa Kirkkohallitukselle toimittaneet siviilioikeuden professorit ovat yhtä mieltä siitä, että avioliitto on pätevä heti vihkimisen jälkeen, olipa sen suorittanut pappi toiminut kirkon ohjeiden mukaan tai niiden vastaisesti.

Kirkkohallitus käsittelee avioliittolain uudistuksen aiheuttamia seurauksia. Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja ei kommentoi selvityksen johtopäätöksiä, sillä asian valmistelu on vielä kesken ja yksi lausunnoista saamatta.

Lännen Median pyynnöstä Kirkkohallitus luovutti kuitenkin tähänastiset lausunnot.

Niiden sanoma on selkeä. Turun yliopiston professori Tuulikki Mikkola, Lapin yliopiston emeritusprofessori Ahti Saarenpää ja Helsingin yliopiston professori Urpo Kangas toteavat, ettei vihkimistä voida pitää mitättömänä sillä perusteella, ettei siinä ole noudatettu kirkollisen vihkimisen muotoja ja ehtoja.

Avioliittolaissa ei ole säädöstä kirkon omien sääntöjen vastaisen toiminnan merkityksestä.

– Kun näin ei ole, ei kirkon säännöksillä ole vaikutusta avioliiton pätevyydelle, Mikkola toteaa.

Saarenpää huomauttaa, että vihkiminen aiheuttaa välittömiä oikeusvaikutuksia, joiden kumoamista olisi vaikea perustella.

– Samaa sukupuolta olevien kirkollinen avioliitto jää päteväksi. Vihkimisen vaikutukset ovat yhdenvertaisia kaikissa parisuhteissa. Mahdolliset jälkiseuraamukset kohdistuvat vihkijään, ei vihittäviin.

Nyt katse kääntyykin pappeihin. Elokuussa kokoontunut piispainkokous ei ottanut kantaa siihen, aikooko kirkko rangaista homopareja vihkiviä pappejaan.

Kirkolliskokous on antanut Kirkkohallitukselle tehtäväksi selvittää, kuinka tuomioistuimet suhtautuisivat homoparin vihkineen papin kirkolta saamaan rangaistukseen.

Myös pappien edunvalvoja Pappisliitto on havahtunut asiaan ja käsittelee sitä kokouksessaan maanantaina.

Toiminnanjohtaja Jussi Junni myöntää, että aihe on muuttunut teologisesta kysymyksestä palvelussuhdekysymykseksi.

– Emme ota etukäteen kantaa mahdollisiin sanktioihin, mutta totta kai meillä on jäsenpalvelut sitä varten. Eli jos jäsen tarvitsee vaikkapa oikeusapua, niin kyllä häntä avustetaan, Junni toteaa.

Lausunnonantajista Mikkola ja Saarenpää eivät ota kantaa rangaistuksiin. Kankaan mukaan nykytilanteessa pappi ei syyllistyisi virkavirheeseen.

– Jos kirkolla ei ole selkeää kielteistä kantaa samaa sukupuolta olevien kihlakumppanien vihkimiseen, pappi, joka vihkii tällaisen parin avioliittoon, ei voi syyllistyä mihinkään moitittavaan menettelyyn virkatoimessaan, Kangas toteaa.

Hän suositteleekin kirkolliskokousta ottamaan selkeän kannan homoparien vihkimiseen.

Saarenpää kannattaa yhteispohjoismaista sääntelyä.

Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Islannissa kirkko vihkii homopareja, mutta yksittäisillä papeilla on oikeus kieltäytyä toimituksesta.

Kommentoi
Luetuimmat Pohjanmaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • KuukausiSuosituimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Luetuimmat urheilu-uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Lisää maakunnasta