Tilaajalle

Osa oppimisvaikeuksista kärsivistä oppilaista joutuu odottamaan tutkimuksiin pääsyä yli vuoden, vaikka koulupsykologien määrä onkin paras vuosiin

VAASA

Viime lukuvuonna Vaasan suomenkielisessä perusopetuksessa työskenteli kuusi koulupsykologia. Toimintakertomuksen vuosilta 2017-2018 laatineen koulupsykologi Noora Rintaluoman mukaan nykyinen seitsemän virkaa, joista on yksi tällä hetkellä täyttämättä, ei riitä.

– Olemme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten ylärajoilla, eli yhden psykologin asiakasmäärä on yli suositusrajojen. Asiakasmäärä nousi viime vuodesta 71 oppilaalla. Yksilötyön määrä on suuri. Suosituksen mukaan tarpeenmukainen mitoitus olisi yksi psykologi 600 – 800 oppilasta kohti. Resurssimme olivat vajaat lähes koko vuoden, sillä jokaisella kokoaikaisella psykologilla oli alueellaan yhteensä reilu tuhat lasta tai nuorta. Yhdeksällä viralla pääsisimme asiakasmäärissä suositusten alarajoille, Rintaluoma sanoo.

Koulupsykologit ovat olleet Vaasassa ylityöllistettyjä jo pitkään. Vähiten koulupsykologeja, jolloin käytössä olevia resursseja oli vain puolitoista, oli lukuvuonna 2012 – 2013.

– Paras tilanne oli kuluneena lukuvuotena, Rintaluoma laskeskelee.

Hyvästä lähtötilanteesta huolimatta kolme suurta koulua ja kuusi esikoulua jäi viime lukuvuonna vaille kokonaisvaltaisia koulupsykologin palveluita neljän kuukauden ajaksi. Syynä oli yhden koulupsykologin lähtö virkavapaalle helmikuussa. Sijaista ei saatu rekrytoitua kuin vasta kesäkuussa kahden kuukauden ajaksi. Töissä olevat koulupsykologit hoitivat vajaamiehityksen muun muassa puhelinkonsultaatioin.

Miksi rekrytointi venähti?

– Yksi syy saattaa olla Vaasan kaksikielinen imago, vaikka sijaista haettiinkin nimenomaan suomenkielisen perusopetuksen puolelle. Sijaisuusaika ei myöskään ollut kovin pitkä, Rintaluoma pyörittelee.

Koulupsykologien aikaa asiakastapaamisilta verotti oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukainen yhteisöllinen työ. Erilaisia tunnista kolmeen tuntiin kestäviä työryhmä- ja yhteistyöpalavereja oli 430. Kuitenkin lain mukaan keskustelutukea tarvitsevan oppilaan on päästävä psykologin vastaanotolle kiireellisissä tapauksissa samana tai viimeistään seuraavana päivänä, muussa tapauksessa pyyntöä seuraavan seitsemän päivän aikana.

– Akuutit tapaukset on pystytty hoitamaan lain mukaisissa aikarajoissa. Oppimisvaikeuksia koskevien tutkimusten osalta tilanne on toinen. Osa oppilaista joutuu odottamaan tutkimuksiin pääsyä yli vuoden. Jonossa olevia joudutaan priorisoimaan kiireellisyysasteen mukaan, ja vähemmän kiireellisten odotusaika jonossa pitenee.

Vaasan kaupunki teetti Psykologipalvelu Poijulla ostopalveluna kymmenen tutkimusta, mikä hieman lyhensi jonoja.

Oletko huolissasi siitä, että lapset ja nuoret eivät pääse yksilökäynnille psykologin luokse tai aikaa käynnille on entistä vähemmän?

– Uskon, että yhteisöllisyys tuo tähän ongelmaan helpotusta aikanaan. Tämä tarkoittaa sitä, että voidaan vaikuttaa suurempaan oppilasmäärään kerralla. Keskitymme silloin enemmän työkulttuuriin ja hyvinvointiin ennaltaehkäisevästi, Rintaluoma rauhoittelee.

Yksi keino ennaltaehkäisevässä työssä on Vaasan suomenkielisen perusopetuksen koulupsykologien laatima Osaava käyttäytyminen, OK-malli. OK-mallin perusajatuksena on, että hyvää käytöstä nostetaan esille, sitä palkitaan ja siihen kannustetaan.

Rintaluoma toivoo, että varhaiskasvatukseen saataisiin myös koulupsykologipalveluja.

– Silloin koulupsykologi pääsisi seuraamaan lasta jo varhaisessa vaiheessa, jotta pystyttäisiin turvaamaan lapselle riittävä tuki lapsen aloittaessa ensimmäisellä luokalla.

Susanna Pajakko

Kommentoi
Luetuimmat Pohjanmaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Luetuimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Luetuimmat urheilu-uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Lisää maakunnasta