Tilaajalle

Karvia jatkaa kriittisellä linjalla eteläpohjalaisyhtiön vedenhankintaa kohtaan

KARVIA

Varsinais-Suomen ely-keskus oli pyytänyt Karvian kunnalta lausuntoa Lakeuden Vesi oy:n Karviassa sijaitsevien Kantinkankaan ja Kauraharjun pohjavedenottamoiden lupaan liittyvästä esityksestä vedenoton tarkkailuohjelmaksi. Vesiyhtiö on aikeissa tuoda vettä kyseisistä paikoista Etelä-Pohjanmaalle, ja lähinnä Seinäjoen tarpeisiin.

Karviassa on oltu vedenottoon koko ajan hyvin kriittisiä, ja sama linja jatkuu.

Kunnanhallitus totesi nyt lausuntonaan ely-keskukselle, että tarkkailuohjelmat ovat riittämättömiä, ja niitä tulee täydentää mittaamalla esitettyä laajemmalla alueella.

– Lisähavaintoputkia tulee asentaa sekä virtaamien ja pinnankorkeuden mittausten määrää lisätä ja havaintoputkiverkostoa tihentää erityisesti muiden vedenottamoiden sekä Natura-alueiden ja Lakeuden Vesi Oy:n vedenottamoiden välisillä alueilla, sanoo kunnanhallitus.

Vaikutusten tarkkailua muuhun vedenhankintaan tulee sen mielestä lisätä ja tarkkailua tehdä oleellisesti esitettyä tarkemmin ja laajemmin. Automaattista pinnankorkeuden mittausta tulee suorittaa myös muualla erityistä seurantaa vaativissa kohteissa kuin vain Lakeuden Vesi oy:n omilla vedenottamoilla.

– Muuhun vedenhankintaan vaikuttavat mittaus- ja laatutulokset tulee toimittaa neljännesvuosittain kaivojen omistajille, vaatii hallitus.

KommentoiLuetuimmat Pohjanmaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • KuukausiLuetuimmat urheilu-uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Lisää maakunnasta