Tilaajalle

Etelä-Pohjanmaalle syntyi tukikeskus seksuaalirikosten uhreille

SEINÄJOKI

Seksuaaliväkivallan uhreiksi joutuneet (Seri) ovat saaneet tukikeskuksen Etelä-Pohjanmaalle. Toistaiseksi vastaavaa moniammatillista tukea on saanut vain yliopistosairaaloiden yhteydessä. Ensimmäinen Seri-tukikeskus perustettiin HYKS:n naistenklinikalle pari vuotta sitten.

Hoitoketjua on pilotoitu Etelä-Pohjanmaalla lokakuun alusta lähtien. Seksuaaliväkivaltaa kokeneet 16–17-vuotiaat tytöt ja 18 vuotta täyttäneet naiset tutkitaan synnytyspäivystyksen tiloissa Seinäjoella sijaitsevassa SERI-keskuksessa. Pojat, miehet ja trans- / muunsukupuoliset kohdataan päivystyksen lääkäreiden tiloissa. Tarvittaessa konsultoidaan myös urologeja ja gastrokirurgeja.

Gynekologisen Seri-uhrin tutkii päivystävä gynekologi. Alle 16-vuotiaiden sekä kehitysviiveisten alle 18-vuotiaiden tutkimukset tehdään jatkossakin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

Etelä-Pohjanmaan Seri-malli pohjautuu hoitoketjuun, joka on kehitetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) auttamaan niitä, jotka ovat kokeneet seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa.

Taustalla ovat teemaan liittyvät Käypä hoito -suositukset, Raiskatun akuuttiapu - kansion ohjeistukset sekä eri järjestöjen tuottamat materiaalit. Myös Suomea sitovat kansainväliset sopimukset velvoittavat parantamaan seksuaalista väkivaltaa kokeneiden uhrien asemaan ja varmistamaan sekä erityispalvelut että niiden riittävyys.

Hoitoketju on tarkoitettu niin väkivallan uhreille, heidän läheisilleen kuin uhreja hoitaville ammattilaisille. Ketju palvelee seksuaaliväkivallan tunnistamisessa, uhrin kohtaamisessa, tutkimisessa, hoitamisessa ja tukemisessa koko prosessin ajan.

Asiakaskeskeisyys on lähtökohta, ja oleellista on, että uhrin oikeusturva taataan.

Jotta toipuminen etenee parhaalla mahdollisella tavalla, on uhri kohdattava oikea-aikaisesti ja oikeanlaisesti. Yhteistyön eri tahojen, kuten poliisin, sosiaali- ja terveydenhuollon, kolmannen sektorin ja perusterveydenhuollon toimijoiden välillä on oltava saumatonta.

Hoitoketjua on kehitetty Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tutkimus- ja kehittämisrahan turvin. Hankeryhmän lisäksi hoitoketjua ovat olleet rakentamassa oman kokemuksensa ja näkemyksensä kertoneet henkilöt.

KommentoiLuetuimmat Pohjanmaan uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • KuukausiSuosituimmat poliisiuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi
Luetuimmat urheilu-uutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi

Lisää maakunnasta