Tilaajalle

Kolumni: Tavoitteena Suomen paras malli jatkuvaan oppimiseen

Tutkijana työskennellessäni kävin lyhyessä Twitter-koulutuksessa. Opiskeluaikoinani se ei olisi ollut edes mahdollista, sillä silloin sain vasta ensimmäisen sähköpostiosoitteeni ja kännykän tekstiviestitkin olivat uutuus.

Teknologian kehitys on ollut niin nopeaa, että jo muutamankin vuoden takaiset asiat tuntuvat olevan historiaa.

Toimintaympäristömme muuttuu ja työn murros on täällä. Työikäisten pitäisi oppia uusia tapoja tehdä työtä ja ottaa uusia digitaalisia työvälineitä käyttöön.

Muutoksesta selvitäkseen pitäisi siis kouluttautua uudelleen. Vaikka vuosia sitten saatu koulutus on ollut laadukasta, se ei enää täydellisesti vastaa tämän päivän tarpeisiin ja etenkään digitaalisiin haasteisiin.

Kokonaan uusi tutkinto voi olla ehkä tarpeeton, mutta lyhyemmällä ja tiiviillä paketilla voisi varmistaa, että oma osaaminen on työelämän tarvitsemalla tasolla.

Jos sinun pitäisi nyt kouluttautua, mistä aloittaisit?

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Vaasan yliopistolle jatkuvan oppimisen alueellisen koulutuksen kehittämiseksi 1 500 000 euroa. Kehitystyö toteutetaan yhdessä Hankenin kanssa, joka sai rahoitusta 450 000 euroa.

Lähes kahden miljoonan euron alueellisella rahoituksella pystymme kehittämään Suomen parhaimman toimintamallin jatkuvan oppimisen tarpeisiin.

Sen suunnitteluun on jo osallistunut ELY-keskus, ja mukaan halutaan myös alueen yritykset, kehitysyhtiöt, kaupunki, viranomaiset ja järjestöt.

Toimintamallissa tavoitteenamme on tuottaa erilaisia koulutusosioita, joilla pystymme vastaamaan nopeasti yritysten osaamisvajeeseen.

Osioihin sisällytetään myös kehityshankkeita, joilla voi kartuttaa koko työyhteisön osaamispääomaa.

Kehitettävää toimintamallia testataan Vaasan yliopistossa ensimmäiseksi ICT-alalla, jossa tehdään hyvää yhteistyötä muiden Suomessa tekniikkaa opettavien yliopistojen kanssa.

Koulutusosion tarkoituksena on edistää alalla toimivien tai sinne pyrkivien työntekijöiden osaamista, jota voidaan hyödyntää yrityksissä ja muissa organisaatioissa mahdollisesti analytiikan tai koneoppimisen osa-alueella.

Sisältö suunnitellaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Tavoitteena ei ole täysimittainen tutkinto, vaan intensiivinen, tutkimukseen perustuva ja käytännössä suoraan hyödynnettävä koulutusosio. Jatkossa koulutusosioita voidaan suunnitella ja toteuttaa eri aloille ja erilaisiin teemoihin.

Yliopistojen toiminta on laissa määriteltyä, ja esimerkiksi suoraan oppijoille myytävä koulutus on ollut erittäin tiukasti säädeltyä.

Aiemmin syksyllä kommentoitavana ollut yliopistolain lakiluonnos mahdollistaisi esimerkiksi työnantajan kustantaman tilauskoulutuksen, joka johtaisi korkeakoulututkintoon.

Esitys tarjoaa siten uusia mahdollisuuksia koulutuksen järjestämiseen ja yliopistojen rahoituspohjan laajentamiseen.

Seuraamme tätä kehitystä aktiivisesti ja panostamme koulutukseen vastataksemme joustavasti erilaisiin osaamistarpeisiin.

Annukka Jokipii

Vaasan yliopiston vararehtori, professori

Kommentoi