Ydinvoima haitallinen energiamuoto

Me allekirjoittaneet olemme pieni osa niistä lukuisista kansalaisista, jotka voimakkaasti vastustavat. Fennovoiman ydinvoimalasuunnitelmia Kristiinankaupunkiin. Yhtiö hakee Kristiinankaupunkiin avattuun konttoriinsa yhteyshenkilöä. Suurin osa meistä on lähettänyt henkilökohtaisesti alla olevan tapaisen sanoman yhtiölle. Haluamme nyt myös yhdessä julkituoda kantamme.


Emme voi humanistisista ja ekologisista syistä hakea yhteyshenkilön toimea. Olemme kiinnostuneita energiakysymyksistä, mutta ydinvoimaan suhtaudumme kielteisesti. Ydinvoima ei ole ratkaisu tulevaisuuden energiatarpeeseen eikä ilmaston lämpenemiseen. Ydinvoima on haitallinen sekä ihmisille että ympäristölle. Meidän omatuntomme ja moraalikäsityksemme eivät sen takia salli meitä millään tavalla edesauttamaan kyseistä hanketta.

Yhä useampi tutkimus paljastaa ydinvoiman haitat. Tuore Mainzin yliopiston tutkimus Saksassa osoittaa selkeästi, että alle viisivuotiaitten lasten leukemiatapaukset yleistyvät ydinvoimaloiden läheisyydessä. Vastaavia havaintoja on tehty muissakin maissa.

Uraanimalmin louhinta aiheuttaa sekä hiilidioksidipäästöjä että radioaktiivisten aineiden leviämistä ympäristöön. Lisäksi louhokset pilaavat geologisesti suuria alueita.

Myös itse ydinvoimalan käyttö aiheuttaa radioaktiivisia päästöjä sekä ilmakehään että mereen. Vaikka päästöt alittavat nykyiset raja-arvot, ovat radioaktiiviset aineet sellaisinaan haitallisia ihmisille, eläimille ja kasveille. Jäähdytysveden aiheuttama meriveden lämpeneminen tunnetusti haittaa meren biologiaan.

Ydinjätteen loppusijoitukseen ei ole kestäviä suunnitelmia, näin toteavat kaikki vastuuntuntoiset geologit. Kukaan ei voi taata, mitä maankuoressa tapahtuu tai ei tapahdu, sinä suunnattoman pitkänä aikana, jonka jäte vaatii muuttuakseen käytännössä haitattomaksi.

Suuronnettomuuden riskiäkään ei voi sulkea pois. Sellainen turmelisi täydellisesti valtavat alueet hyvin pitkiksi ajoiksi. Sellaista riskiä emme missään tapauksessa voi ottaa vastuullemme.

Ydinvoimaan panostaminen antaa yhtiöllenne ja Suomelle huonon maineen. Suuressa osassa muuta Eurooppaa ja muissa maanosissa panostetaan nyt uusiutuviin energiamuotoihin, joilla on tulevaisuus edessään. Energiansäästö on toinen asia, josta keskustellaan laajalla rintamalla, vastapainoksi energiantuhlaukselle, johon ydinvoiman lisääminen johtaa.

Siksi kehotamme myös Fennovoimaa tekemään uuden arvioinnin ja panostamaan uusiutuviin energiamuotoihin ja energiansäästöä edistäviä toimenpiteisiin.

Tom Sörhannus Göran Ekström Ritva Granholm Erkki Nykänen Ingmar Pörn Hans Hästbacka Anette Norrgrann Klas-Göran Nylund Carola Backholm Frida Crotts