Vankeus lisää rikollisuutta

Vaasan vankilan johtaja Nummela esitti tärkeitä näkökohtia vankeinhoidosta 50-vuotishaastattelussaan tässä lehdessä jokin aika sitten. Siitä ruusu hänelle.


Usein vaaditaan rangaistusten koventamista ottamatta lainkaan huomioon tieteellistä näyttöä pitkien vankeusrangaistusten vaikutuksesta saati Suomea velvoittavista ihmisoikeussopimuksista. Mistähän uudet rikoksentekijät tulevat? "Normaaliyhteiskunnasta", luulisin.

Moni ei liioin muista, että Suomessa oli Kreikan tilannetta muistuttava ankara lama noin 20 vuotta sitten. Nyt "nautimme" laman lapsien tekosista.

Pitkiä rangaistuksia vaativat haluavat kai siirtää vankilakierteeseen joutuneiden 1-2 miljoonan euron yksilökohtaisiin kustannuksiin varoja jostakin muusta, kuten koulutuksesta tai terveyden- ja vanhustenhuollosta.

Paljon tärkeämpää on puuttua siihen, että rangaistukset perustuvat oikeisiin näyttöihin ja tosiasioihin eikä olettamuksiin, kuten on asianlaita usein suomalaisissa oikeusistuimissa, joista tulee vuosittain tuhansia vääriä tuomioita.

Vankeusrangaistuksen saanutta voidaan auttaa tukemalla mahdollisimman paljon omaehtoista "raitistumista", yhteyksiä siviilielämään ja perheeseen sekä opiskelua. Ei olisi lainkaan hassu ajatus luoda kuntien tai valtion tehtäviä tukevia avolaitosmaisia vankilayksikköjä, jotka vuokraisivat työvoimaa, vankeja, omiin toimintoihinsa esimerkiksi sairaaloihin, kouluihin, puistojen hoitoon ja rakennustöihin, kun julkisen sektorin rahat ovat muutenkin tiukalla.

Pitkäaikaisvangin teon uusimisen syyt ovat usein todennäköisesti pitkään jatkunut koppihoito ja yhteiskunnasta eristäminen, kun vapautumista edistävät tukitoimet olisivat todennäköisesti luoneet toisenlaisen tuleman vapaudessa.

MATTI KANGASLUOMA

Kauniainen