Saksan opiskelu avaa monia ovia eurooppalaisuuteen

Me kaikki tunnemme kielitaidon merkityksen globaalistuneessa maailmassa – monikielisyys avaa ovia omassa ajattelussa sekä muita kieliä puhuvien ihmisten luo, heidän talouselämäänsä, oppilaitoksiinsa ja kulttuuriinsa. Kolme neljäsosaa suomalaisista ilmoitti vuonna 2014 osaavansa ainakin yhtä vierasta kieltä. Useimmilla se on englanti. Englannin lisäksi on kuitenkin olemassa muitakin tärkeitä vieraita kieliä.

Saksan kielellä on edelleen merkitystä vieraana kielenä. Saksa on Euroopan eniten puhuttu kieli. Joka viides puhuu saksaa äidinkielenään, joka seitsemäs vieraana kielenä. Englannin ja ranskan ohella se on yksi Euroopan unionin pääasiallisista työkielistä, ja sitä opiskellaan paljon erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa.

Saksan kielen taito avaa yhteyksiä Euroopan suurimpaan kansantalouteen ja Suomen tärkeimpään kauppakumppaniin. Saksalaisten ja suomalaisten välillä oli tiiviit kauppayhteydet jo keskiajalla. Saksa on suuri talousmaa. Saksalaisia yrityksiä on sijoittautunut ympäri maailmaa, ja Saksa on ulkomaalaisten investoijien suosiossa.

Helsingin Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin mukaan Saksassa toimii tällä hetkellä noin 250 suomalaista yritystä. Suomeen on sijoittautunut yli 300 saksalaista yritystä, joiden liikevaihto on yhteensä yli kahdeksan miljardia euroa ja jotka työllistävät yli 17 000 henkilöä.

Saksa on Suomen tärkein vientimaa. Saksalaisten lomailijoiden merkitys Suomen matkailulle kasvaa jatkuvasti.

Kaikkia näitä kontakteja ja verkostoja pystyy hyödyntämään parhaiten, jos osaa saksaa. Sanonta kuuluu: ”Ostaa voi millä kielellä tahansa, mutta myydä voi vain ostajan omalla kielellä.”

Saksalla on vahva asema myös tieteessä. Opiskelumahdollisuuksien kirjo koululaisvaihdosta korkeakoulujen opiskelu- ja tutkimusjaksoihin on houkutteleva. Saksassa on noin 400 korkeakoulua, joista osa kuuluu maailman parhaimmistoon. Saksasta on tullut paljon tunnustettuja tieteentekijöitä ja tutkijoita, ja maassa on kansainvälisesti arvostettuja tutkimuslaitoksia.

Opiskelu Saksassa on pääosin maksutonta. Saksalaisissa yliopistoissa ei myöskään tavallisesti järjestetä pääsykokeita kuten Suomessa. Monissa opinto-ohjelmissa vaaditaan kuitenkin osoitus saksan kielen taidosta. Saksan akateeminen vaihtopalvelu DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) välittää opiskelu- ja tutkimusmahdollisuuksia saksalaisissa korkeakouluissa, myöntää stipendejä ja tarjoaa jatkokielikursseja.

Opiskellessaan kieliopiltaan johdonmukaista saksan kieltä lapset ja nuoret oppivat hahmottamaan loogisia rakenteita, mistä voi olla hyötyä muiden tieteenalojen tai kielten opiskelussa.

Saksan kielen oppiminen avaa aivan uusia näköaloja eurooppalaisen kulttuuriperinnön rikkauteen. Saksankielisen kirjallisuuden tai filosofian lukeminen alkuperäiskielellä ja musiikki- tai urheilutarjonnan seuraaminen saksaksi ovat ainutlaatuisia kokemuksia.

Saksa ei ole ainoastaan klassisten filosofien tai kirjailijoiden kieli, vaan myös monen maailmanlaajuisesti suositun yhtyeen kieli.

Saksan kieli avaa ovia – olipa sitten kyse liike-elämästä, työnhausta, koulusta ja opiskelusta, tieteestä ja tutkimuksesta, kulttuurista, urheilusta ja vapaa-ajasta tai yksityisestä viestinnästä. Saksan kieli on edelleen tärkeässä asemassa, myös Euroopan unionissa.

Kannattaa siis opiskella saksaa ja suositella sen opiskelua myös lapsille ja ystäville.

Dorothee Janetzke-Wenzel

Saksan suurlähettiläs

Kommentoi