Onko ilmastonmuutos tiedettä vai uskontoa?

Ilmastotiede väittää, että ilmaston lämpeneminen johtuu ihmisen ilmakehään vapauttamasta hiilidioksidista mutta ei esitä todisteita, jotka tukisivat tätä oletusta.

Korvikkeena käytetään ilmastomalleja, joiden mukaan ilmakehän keskilämpötila kasvaa vähintään 5 astetta vuosisadan loppuun mennessä.

Mittausten mukaan lämpenemistä ei kuitenkaan ole havaittu – ainakaan ennustejakson ensimmäisen 20 vuoden aikana.

Säätiedotukset perustuvat kertaluokkaa testatumpaan teoriaan kuin ilmastomallit. Tästä huolimatta sääennusteet toimivat vain muutaman päivän, vaikka niitä kalibroidaan kaiken aikaa massiivisen mittaustiedon avulla.

Samat tahot laativat ilmastomalleja, joiden uskotaan ennustavan ilmastoa sadan vuoden päähän, vaikka ne ovat jo 20 vuotta antaneet virheellisiä ennusteita.

Uuden väitteen mukaan ylimääräinen hiilidioksidista johtuvat lämpö on yhtä äkkiä päättänyt mennä valtameriin. Tätäkään väitettä, ei ole mitenkään todistettu lämmönsiirron teoriaan perustuvien laskelmien saati kokeellisten mittausten avulla.

Näyttää siltä, että rautatieinsinööri Rajendra Pachaurin johtamilta ilmastotieteilijöiltä yksinkertaisesti puuttuu ilmaston muutosten selvittämisessä tarvittavien tieteenalojen pätevyys.

Tieteelliset teoriat varmistetaan yleensä aiemmin todistettujen faktojen ja kokeellisten mittausten avulla. Ilmastotieteessä teorian ja mittausten ristiriidoista vaietaan ja leimataan muiden tieteenalojen kritiikki vääräuskoisten höpinäksi. Näyttää siltä, että luonnonlait eivät koske ilmastotiedettä.

Tieteessä julkaisujen taso varmistetaan ns. vertaisarvioinnin avulla. Ikävä kyllä ilmastotieteessä vertaisarviointi tarkoittaa julkaisun arviointia vain oman hyväveliverkoston toimesta.

Perinteisten tieteiden kuten astronomian, kemian, fysiikan, sekä geologian asiantuntijoiden mukaan näyttää siltä, että auringon toiminta ja maapallon kiertoradan vaihtelu määräävät valtamerten lämpötilan, joka taas säätää ilmakehän lämpötilaa ja hiilidioksidipitoisuutta.

Lämmönsiirtolaskelmat myös osoittavat, että hiilidioksidin eristävä vaikutus on mitätön ilmakehän vesihöyryyn verrattuna. Jopa tieteellinen metsäntutkimus voi todistaa, että historian aikana on ollut paljon lämpimämpiä jaksoja kuin nykyään. Lehtikuuset ja pähkinäpensaat ovat kukoistaneet jopa pohjoisimmassa Suomessa.

Olen vetänyt maailman suosituimman termodynamiikkaan ja lämmönsiirtoon perustuvan prosessienmallinnusohjelmiston kehitystä jo 35 vuotta.

Näiden mallien toimivuus paljastuu seuraavan päivän laboratoriokokeessa – tai viimeistään parin vuoden päästä, kun mallien pohjalta suunniteltu tehdas käynnistyy. Tämä opettaa nöyryyttä, jota on vaikea löytää ilmastomallien kehittäjien sanomasta. Kosmologiassa itsevarmuus kasvaa jo tähtitieteellisiin mittoihin. Näyttää siltä, että asiantuntijoiden itsevarmuus lisääntyy sitä mukaa, mitä kaukaisemmassa tulevaisuudessa väitteiden totuus paljastuu.

Tieteen avulla voimme kasvattaa ihmiskunnan hyvinvointia.

Mutu-tietoon perustuva höpsismi johtaa meidät erittäin kalliisiin poliittisiin ja teknisiin virheratkaisuihin, kuten tuulipuistojen pyörittämiseen tukirahoilla, sekä hiilidioksidipäästöjen ja työpaikkojen siirtämiseen Kiinaan.

Tästä johtuen tarvitsemme tulosvastuuta myös tieteen tukemisessa ja rahoituksessa.

Oikea tiede etsii totuutta, mutta ilmastouskonto etsii rahoitusta.

Antti Roine

Ulvila