Mahdollisuus harrastaa joka lapselle

Syyskuussa järjestetyssä Kansallisessa liikuntafoorumissa esitettiin huolestuttavia tietoja lasten liikunnan harrastusmahdollisuuksien kaventumisesta.

Valtion liikuntaneuvoston julkaisun mukaan yli kaksikymmentä prosenttia tutkimukseen osallistuneista yläasteikäisistä arvioi kalleuden esteeksi liikuntaharrastuksille.

Myös WHO:n Koululaistutkimuksen mukaan perheen taloudellisilla mahdollisuuksilla on selkeä yhteys lasten liikunta-aktiivisuuteen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten lisäksi harrastuksilla on merkitystä lasten tulevaisuuden kannalta, sillä ne vahvistavat mm. kykyä toimia yhteisön jäsenenä.

Harrastuksissa omaksutut sosiaaliset taidot ehkäisevät myös nuorten syrjäytymistä ja ovat siten yhteiskunnallisesti todella merkittäviä.

Lapsen oikeuksien sopimuskin velvoittaa turvaamaan lapsille mahdollisuuden leikkiin, erilaisiin harrastuksiin ja vapaa-aikaan.

Harrastamisen kustannuksia voidaan hillitä mm. kuntien ja seurojen toimilla. Lisäksi olisi tärkeää nivoa lasten harrastustoimintaa osaksi koulupäivää, mikä selvitysten mukaan turvaa lasten yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia.

Liikkuva koulu -ohjelman valtakunnallistaminen on mukana hallituksen kärkihankkeissa. Tavoitteena on taata tunti liikuntaa päivässä perusopetusikäisille lapsille ja nuorille.

Hankkeen toteuttamisessa on tärkeää huomioida koulujen kerhotoiminta ja aamu- ja iltapäivätoiminta osana uutta aktivoivaa toimintakulttuuria.

Tämä on erityisen tärkeää, koska perusopetuksen laaturahoituksen vähentäminen uhkaa myös koulujen kerhotoimintaa. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan enimmäismaksujen suunniteltu kaksinkertaistaminen heikentää ylipäätään monien lasten mahdollisuuksia siihen osallistumiseen.

Liikuntaharrastusten tarjoaminen koulujen kerhoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa luo kaikille lapsille saavutettavia harrastusmahdollisuuksia, vahvistaa yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä.

Kaisu Muuronen

Erityisasiantuntija Lastensuojelun Keskusliitto

Karoliina Ketola

Yhteiskuntavastuun erityisasiantuntija VALO

Marie Rautava

Ohjelmajohtaja Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Kommentoi