Lukijoilta: Ydinvoima ei ole ratkaisu nytkään

Ilmastonmuutoksen pitkäaikainen vähättely on johtanut tilanteeseen, jossa on tehtävä suuria muutoksia lyhyessä ajassa. Kun yhteiskunnan arvoperusta ei ole muuttunut, tilanne on houkutellut monia toimialoja ajamaan valheellisilla argumenteilla myös toimia, joilla on ilmaston kannalta kielteiset seuraukset ja/tai muita suuria haittoja. Ydinvoimateollisuus on yksi niistä.

Ydinvoimateollisuus yrittää karistaa harteiltaan tähänastisten katastrofien, epämääräisyyksien ja fiaskojen ikeen ja vainuaa nyt mahdollisuuden esittää suurta ilmastonpelastajaa. Motiivi on sama voitontavoittelu kuin ennenkin ja uusi julistus on opportunismia.

Pieni historiallinen katsaus. Kun mm. Saksa kärsi työvoimapulasta ”atomivoimaa” esitettiin pelastajaksi – se vähentäisi työvoimantarvetta. Kun työttömyys eri syistä tuli ongelmaksi, atomivoimaa tarjottiin siihenkin ratkaisuksi.

Atomisähkön hinta väitettiin muodostuvan niin alhaiseksi, että kytkimet valaistus- ja muille sähkölaitteille olisivat turhat. Ja ranskalainen atomivoimajohtaja esitti, että uraani ja prosessien muut aineet ovat niin vaarattomia, että niistä voisi tehdä ruokailuastioita ja -välineitä. Sama toistuu nyt, mutta väitteet on päivitetty.

Ydinvoiman eri vaiheisiin liittyvät suuret haitat ja vaarat ovat edelleen samat, alkaen uraanikaivosten perustamisesta, malmin louhinnasta ja voimaloiden rakentamisesta ja käytöstä, päättyen niiden alasajoon ja ydinjätteen loppusijoitukseen valtaviin, maanalaisiin luoliin.

Sähköntuotannon ulkopuolella olevat toimet tehdään fossiilienergialla. Parhaat uraaniesiintymät on jo käytetty ja uraanimalmia on louhittava yhä suurempia määriä energiayksikköä kohti.

Pahimmassa tapauksessa ei saada paljoakaan enempää energiaa ulos kuin mitä käytetään oheisvaiheisiin, joiden ilmastovaikutus on suuri. Lisäksi voimalan jäähdytysvesi lämmittää meriveden ja sekin on sekä ilmasto-ongelma että paikallinen ympäristöongelma.

Ydinvoimaan liittyy vaaroja, jotka vaatisivat menetelmiltä täydellisyyttä. Sellaiseen ei voi päästä monimutkaisissa laitoksissa eikä maailmassa, joka on jatkuvassa geologisessa, ekologisessa ja sosiaalisessa muutoksessa. Ennalta arvaamatonta tapahtuu ennemmin tai myöhemmin. Meillä on riittävästi hyviä sähköntuotantomenetelmiä, joilta ei tarvitse vaatia mahdotonta täydellisyyttä.

Ilmastonmuutoskeskustelu, joka vihdoinkin on kunnolla alkanut, on mennyt ansaan, jossa ongelmiin esitetään vain teknisiä ratkaisuja. Niiden yhteydessä nostetaan kustannukset esiin ja vaatimus talouskasvusta nousee pintaan.

Kun taloutta pidetään arvona, joka on elämän ja tulevaisuuden yläpuolella, se ohjaa jokaista valintaa enemmän tai vähemmän väärään suuntaan, emmekä koskaan pääse ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään yhteiskuntaan.

Tavoitteena tulisi nyt olla luopua tasapainoisesti elämälle turhasta ja haitallisesta toiminnasta. Poisjäänyt taloudellinen tuotto korvataan uusjaolla sekä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä, elämälle myönteisellä toiminnalla.

Läntisessä maailmassa kärsimme enemmän ylituotannon ja -kulutuksen syistä ja seurauksista kuin pulasta. Tavoite energiantuotannossa tulee olla että se perustuu vain puhtaisiin, uusiutuviin muotoihin. Se asettaa myös kulutuksen määrälle rajan.

Suuri arvomaailman ja elämänkatsomuksen muutos on välttämätön, koska perusvirhe on niissä. Vain merkittävä suunnanmuutos voi johtaa elämäntapaan ja kulttuuriin, joka pelastaa ihmiskunnan ja koko elonkehän siitä turmiosta, joka on sisäänrakennettu nykyiseen kulttuuriin ja elämäntapaan. Se vie aikansa, mutta kun tavoite on asetettu se ohjaa oikeaan suuntaan.

Kun teemme yhdessä voitavamme, voimme paremmin jo tässä ja nyt.

Göran Ekström

Vaasa

Kommentoi