Lukijoilta: Vaikka CO2-päästöt vedettäisiin nollaan

Vihreät toi pöytään eduskunnan istunnossa hallituksen laatimaa vuoden 2018 talousarviota vastaan oman vaihtoehtobudjettinsa, jolla sanotaan olevan vain yksi voittaja: ”Kallion ratikkakiskoilla kolisteleva viiksihipsteri”.

Vihreiden vaihtoehtobudjettilinjauksia arvostellaan yksipuolisuudesta ja se koskettaa kipeästi tavallisen suomalaisen tappioksi.

Pitkien matkojen etäisyyksien maassa vihreiden vaihtoehtobudjetti toisi autoilijoille satojen miljoonien eurojen menolisäyksen. Todellisuudessa yli 300 miljoonan euron menolisäys, ja dieselin vero nousisi 100 miljoonaa euroa, jota jollain tapaa, jos ja kun hyvitettäisiin paljon puhutusta ajoneuvoverossa.

Hämmästyttävänä virheiden esityksenä voi pitää luopumista työkoneiden, joilla Suomessa töitä tehdään ja uutta työtä luodaan, alennetusta verokannasta.

Tavanomaista ja tuttua oli vihreiden vaihtoehtobudjetissa fossiilisten polttoaineiden ja ilmastonmuutosta kiihdyttävien tukien välitöntä alasajoa.

Vihreitten tarkoituksena on verhoamalla totuudet harsoon, saada aikaan kansalaisissamme pelkotila vaatimaan päättäjiä tekemään järjen vastaisia päätöksiä kansakunnan turmioksi. Sipilä ja Orpokin ovat menettämänsä suhteellisen tajunsa seuratakseen ja mennäkseen vihervasemmiston asettamaan ansaan.

Tiedemiehet ovat lyöneet pöytiin tutkimustietoa. Suomen osuus kaikkien listassa olevien 179 maitten koko CO2 osuudesta on 0,25 prosenttia. ”Ihmisen tuottama CO2 ja Suomen koko osuus atmosfäärin hiilidioksidista olisi enintään 1/4 x 0,25 % = 0,06 %; siis suhdelukuna 0,0006”.

Tiedemiesten laskelmien yhteenvedon mukaan kyseenalaista on, miten suuri osuus atmosfääri koko CO2-osuudesta vaikuttaa lämpötilaan pieneen havaittuun nousuun. ”Kaikki muut atmosfäärin kaasut ja ilmiöt olisi otettava laskuun mukaan, erikoisesti vesihöyry.”

Edelleen tiedemiesten kannanoton mukaan lisääntynyt aurinkosäteily on todennäköisin syy sille, että globaali lämpötila on hieman noussut, mutta että maan ylemmän atmosfäärin lämpötila on hyvin selvässä laskussa.

Kun Kiinan osuus oli viime vuonna koko maailman CO2-päästöistä 26 prosenttia, USA:n 14 ja EU-maiden 9,1 prosenttia. Saksan osuus globaaleista CO2-päästöistä oli 2,1 prosenttia.

Lopputoteamus tiedemiesten osalta oli: ”Suomi ei voi maana tehdä asialle yhtään mitään hiilidioksidin osalta; vaikka maamme kaikki päästöt vedettäisi nollaan, asialla ei olisi globaalisti minkäänlaista, edes marginaalista, vaikutusta hiilidioksidin osalta!”

Paavo Peltola

Kälviä

Kommentoi