Lukijoilta: Vaasan kaupungin työntekijöiden kiihtyvä tahti irtisanoutua on otettava vakavasti

Yle Pohjanmaan verkkosivuilla julkaistun (21.2.2019) uutisen mukaan Vaasan kaupungin henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto ei ole huolissaan, vaikka Vaasan kaupungin henkilöstöä irtisanoutuu kiihtyvällä tahdilla. Hän toteaa, että työmarkkinat ovat vetäneet viime vuosina ja olemme eläneet hyvää suhdannetta työmarkkinoilla Suomessa. Hänen mukaan silloin on ihan selvää, että ihmiset vaihtavat työpaikkaa.

Selitys on ontuva. Miten henkilöstöjohtaja voi pitää itsestään selvänä, että kaupungin palkkalistoilta hakeudutaan pois heti, kun työmarkkinat vetävät ja suhdanteet ovat hyvät?

Eikö oikea kysymys ole, mitkä ovat ne työntävät voimat – jotka suhdanteiden mahdollistaessa – puskevat työntekijöitä pois Vaasan kaupungilta?

Viiden vuoden ajanjaksolla tarkasteltuna kasvun nopeus on karua. Vaasan kaupungin vakituisia työntekijöitä on omasta pyynnöstä irtisanoutunut seuraavasti: 85 henkilöä vuonna 2014, 82 henkilöä vuonna 2015, 100 henkilöä vuonna 2016, 123 henkilöä vuonna 2017 ja 138 henkilöä vuonna 2018. Verrattaessa vuoden 2018 irtisanoutumislukua (138 henkilöä) vuoden 2014 vastaavaan (85 henkilöä) on kasvua jopa 62 prosenttia. Irtisanoutumisien tahti on kiihtyvä. Näissä luvuissa ei ole mukana eläköitymisiä.

On tervettä ja luonnollista, että jokaisessa työpaikassa on vaihtuvuutta ja ihmisiä välillä irtisanoutuu. Mutta Vaasan kaupungin kohdalla poikkeuksellista on irtisanoutumisien kiihtyvä tahti. Se on signaali, jota ei vain voi jättää huomiotta. Syyt tälle ilmiölle on selvitettävä perin pohjin. Viime kesäkuussa (11.6.2018) valtuuston kokouksessa jättämäni valtuustoaloite – jossa esitettiin ulkopuolista konsulttia selvittämään Vaasan kaupungin kasvavien irtisanoutumislukujen todellisia syitä – on osa tilanteen ratkaisua. Esitystä ulkopuolisen konsultin palkkaamiseksi tukee vahvasti myös Vaasan kaupungin henkilöstöjohtaja Leena Kauniston haluttomuus nähdä irtisanoutumisien kiihtyvässä tahdissa mitään huolestuttavaa.

Tomi Kaunismäki (kd.)

kaupunginvaltuutettu

eduskuntavaaliehdokas

Vaasa

Kommentoi