Lukijoilta: Vaasan kaupungin opetusvirastolle

Vaasalaisessa yläkoulussa, jossa lapseni on juuri aloittanut opinnot, eivät 7. luokan oppilaat ole saaneet omaa matematiikan kirjaa, jonka saisi ottaa kotiin. Heillä on luokkakirjat, joita käyttävät kaikki rinnakkaisluokat vuorollaan vain koulussa.

Asiaa tutkiessamme selvisi, että muissa yläkouluissa saman vuosiluokan opiskelijat ovat saaneet oman kirjan, jonka voivat ottaa kotiin.

Kaikilla Vaasan kaupungin yläkouluilla ei siis ole varaa hankkia riittävää määrää perusopetusvälineitä eli oppikirjoja. Lapseni koulussa tämä on johtanut siihen, että oppilas ottaa läksytehtävästä valokuvan omalla puhelimellaan.

Ensinnäkin oletetaan, että jokaisella oppilaalla on ehjä, kameralla varustettu matkapuhelin. Toiseksi, oppilaan on suoriuduttava kotitehtävästään ilman oppikirjasta saatavaa mallia ja apua. Kolmanneksi, oppilaan ollessa poissa opetuksesta sairauden tai jonkin muun syyn vuoksi, hänen mahdollisuutensa itseopiskeluun ovat olemattomat.

Tämä asettaa eri yläkoulujen oppilaat eriarvoiseen asemaan.

Opettajia ei voi tilanteesta syyttää. Oppilaiden kertoman ja vanhempien suoran yhteydenoton perusteella opettajat haluaisivat oppilailleen omat kirjat. Heidän mielestään oppilaat oppisivat paremmin, jos jokainen saisi viedä kirjan kotiin.

Vanhempana olen sitä mieltä, että perusopetuksessa tulisi keskittyä perusasioihin ja taata, että ne ovat kunnossa. Tässä tilanteessa lahjakkaat oppilaat pärjäävät ehkä hyvinkin, mutta heikommat joutuvat entistä huonompaan asemaan. Myös vanhemmilta vaaditaan enemmän lapsensa opiskelun tukemisessa.

Kun olimme kouluun yhteydessä aiheesta, saimme lapsellemme oman matematiikan kirjan, jonka hän voi ottaa myös kotiin.

Tuntuu käsittämätöntä, että vasta vanhemman vaatimuksesta oppilas saa riittävät perusopiskeluvälineet. On myös epäreilua, jos kaikille tätä mahdollisuutta ei anneta.

Synkkä tulevaisuudennäkymä saattaa täällä Vaasassa olla se, mitä jo joissakin Suomen kunnissa tapahtuu, että perusopetuksessa olevien oppilaiden huoltajat ostavat lapsilleen omakustanteisesti niitä kirjoja, joita kunta ei ole pystynyt hankkimaan.

Koska kaikille ei välttämättä tähän ole taloudellista mahdollisuutta, lisää se eriarvoistumista ja murentaa hyvinvointivaltion peruselementtejä.

Lopuksi lainaus Vaasan kaupungin internetsivuilta perusopetuksesta: ”Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.”

Kirjoituksessani esille ottamani epäkohdat huomioon ottaen, pyytäisin Vaasan kaupungin opetusvirastoa ryhtymään toimiin, jotta tämä yllämainittu perusopetuksen tehtävä toteutuu ja turvataan kaikille lapsille tasavertaiset opiskelumahdollisuudet

Marko Innilä

7.-luokkalaisen vanhempi

Vaasa

Kommentoi