Lukijoilta: Vaasan ja Seinäjoen välisen nokittelun järjettömyys

Oli masentavaa lukea kansanedustaja Joakim Strandin (r.) tässä lehdessä 30.11.2018 otsikolla ”Seinäjoen käpertyminen surullista” varustettua kirjoitusta. Tuolla asenteella ei taatusti saada ainakaan minkäänlaista positiivista kehitystä alueellemme.

On todella jo uskomatonta, että kansanedustaja Strand katsoo vielä tarpeelliseksi palata tuohon VKS:n statusta koskeneeseen loiskiehuntaan, jota hän itse valitsemansa demagogisen linjan mukaisesti on ollut alusta lähtien lietsomassa.

Sairaalapäätös oli mikä oli, mutta sen merkitystä ei ole suinkaan syytä jatkuvasti liioitella ikään kuin kyseessä olisi jonkinlainen kuolinisku alueellemme.

Kuitenkin ihmettelen, että mitkä ovat ne kansanedustaja Strandin motiivit, joihin perustuen hän edelleenkin jatkaa vahvemmassa asemassa olevien poliittisten päättäjien sättimistä. Mitä hän kuvittelee sillä saavutettavan?

Sitä paitsi tuo hänen ottamansa vertaus koulutukseenkin panostamisesta on täysin käsittämätöntä.

Juuri hänen ollessaan vuosikausia Vamkin hallituksen varapuheenjohtaja, ammatti-korkeakoulu teki tappiota yli 3 miljoonaa euroa, vaikka henkilöstöä oli jouduttu lomauttamaan jo useita kertoja. Tuollaistako on hänen mukaansa oikeaoppinen panostus koulutukseen?

Lisäksi kansanedustaja Strandin jatkuva hoosianna ”Pohjoismaiden johtavan energiateknologiaklusterin ekosysteemiin kuuluvan sairaalan statuksesta” saisi jo viimeinkin loppua.

Siitä ei ole ollut juuri minkäänlaista etua alueelle. Pikemminkin päinvastoin, koska tuossa hurmoksessa Vaasan kaupunkikin on päättänyt megalomaanista luokkaa olevista investoinneista, joiden kattaminen vaatii jo lähitulevaisuudessa poikkeuksellisen suuria kunnallisveroja.

Vaasa saattaa joillakin energiateknologian osa-alueilla olla pohjoismaista huippua, mutta sen korostaminen koko yhteiskuntaa hallitsevana tekijänä edellyttäisi jo alan syvällistä tietämystä.

Olisi toivottavaa, että kansanedustaja Strand ymmärtäisi poliittisen painoarvonsa myös RKP:n kansanedustajanakin, jotta hän viimeinkin asettaisi kirjoituksessaankin korostamansa ”ambitiotason” realistisiin puitteisiin.

Kansanedustaja Strand ilmaisee kirjoituksensa lopuksi, että ”pohjalaismaakunnilla on mitä parhaimmat edellytykset yhdessä rakentaa tulevaisuutta.”

Tässä asiassa olen kansanedustaja Strandin kanssa täysin samaa mieltä, mutta luultavasti eri tavoittein.

Kuitenkaan tuo jatkuva nokittelu Vaasan ja Seinäjoen välillä ei johda ainakaan mihinkään positiiviseen tulokseen. Valitettavasti tähän syyllistytään niin Vaasassa kuin Seinäjoellakin.

Oma haaveeni onkin ollut jo kauan, että saataisiin viimeinkin entisen Vaasan läänin suuruinen aito Pohjanmaan maakunta, joka kykenisi hallitsemaan noita sen eri alueiden separatistisia tavoitteita kokonaisvaltaisesti koko yhteisen maakunnan eduksi.

Pentti Ruotsala

Vaasa

Kommentoi