Lukijoilta: Vaasa päätöksenteon ytimessä

Allekirjoittanut piti vuodenvaihteessa 2014–2015 lehdistölle edellisten vaalien kampanjanavauksen Vaasan keskussairaalan kahvilassa. Paikan valinnalla halusin korostaa miten tärkeää on, että aktiivisella elinkeinopolitiikalla luodaan edellytyksiä niin peruselinkeinoille kuin teknologiaviennille. Resursseja tulee luoda, jotta niitä voidaan kohdistaa siihen kaikkeen pyhimpään mitä verovaroilla saa – monipuoliseen ja korkealaatuiseen hoitoon elämän kaikissa vaiheissa.

Sinä päivänä kahvilassa emme kuitenkaan voineet aavistaa, että tulevina vuosina keskiössä olisivat poliittisesti värjäytyneet keskittämisasetukset ja että joutuisimme taistelemaan niin lujaa Vaasan keskussairaalan puolesta.

Tänään voimme iloita siitä, että taistelu on ohi, sillä vuoden 2019 hallitusneuvotteluissa kirjattiin Vaasan keskussairaalalle laaja päivystys. Ilman pohjalaisten aktiivista toimintaa, mielenosoituksia ja kansalaisaloitetta emme olisi onnistuneet viemään asiaa maaliin – joten suuri kiitos kaikille!

Tuore hallitusohjelma sisältää myös paljon muuta hyvää. Esimerkkeinä voi mainita lisäpanostukset perusväylänpitoon, resursseja kaikille eri koulutusasteille, pienimpien eläkkeiden korottaminen, maksuhäiriömerkintöjen kestoaikojen lyhentäminen ja merimetsojen metsästyksen poikkeuslupien saannin sujuvoittaminen. On myös syytä mainita, että hallitusohjelma ei sisällä veronkorotuksia, jotka kohdistuisivat yrittäjyyteen, työhön, omistamiseen, perintöön tai lahjoihin.

Hallitusohjelmassa on useita kirjauksia, jotka avaavat juuri Vaasalle uusia mahdollisuuksia. Muun muassa uudenlainen panostus yliopistokaupunkeihin ja yhteistyö julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä uusien innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi vahvistavat kansainvälisesti kilpailukykyisiä ekosysteemejä, jotka sisältävät erikokoisia yrityksiä, korkeakouluja, kaupunkeja ja tutkimuslaitoksia. Myös esimerkiksi kirjaukset energian varastoinnista edistävät ja vaikuttavat rahallisesti uudelleenjärjestelyihin Vaskiluodon voimalaitoksella.

Pelkästään RKP:llä oli nelisenkymmentä neuvottelijaa Säätytalolla, joten pohjalaisten intressit on laajasti huomioitu eri kirjauksin lähes 200 sivua pitkässä hallitusohjelmassa.

Monissa keskusteluissa nimenomaan Vaasaa ja energiateknologiaklusteria käytettiin positiivisena esimerkkinä siitä, mihin Suomessa tulee pyrkiä – kuten tuoreiden ministereiden lausunnoistakin on huomattu.

Tämän hallituskauden aikana tulemme huomaamaan, että meillä vaasalaisilla on erinomaisen hyviä ystäviä ympäri hienon Suomen sekä kaikkien puolueiden avainpäättäjien keskuudessa.

Lopuksi totean, että on tuntunut upealta lukea uutisia kaikista niistä paikallisista yrityksistä, jotka tarjoavat ratkaisujaan Merenkurkun uudelle laivalle – Vaasan ja Uumajan kelluvalle laboratoriolle. Tämä vahvistavaa entisestään asemaamme Pohjolan energiapääkaupunkina. Tämä on myös konkreettinen esimerkki siitä, miten julkiset ja yksityiset toimijat voivat yhdessä näyttää tietä.

Meillä Pohjanmaalla on useita hyviä syitä katsoa tulevaisuutta valoisasti!

RKP:n kansanedustaja Vaasasta

Kommentoi