Lukijoilta: Uusi Vaasa ensimmäinen askel uudeksi Pohjanmaaksi

Erään ruotsalaisen tutkimuksen mukaan on kaksi tekijää, jotka lisääntyvässä määrin vaikuttivat talouskasvuun vuosina 1800–2000: 1. teknologinen kehitys selittää noin 44 prosenttia kasvusta ja 2. pääoman saatavuus selittää noin 24 prosenttia kasvusta. Teknologia ja pääoma yhdessä selittävät täten 68 prosenttia talouskasvusta.

Mustasaaren ja Vaasan liitos on näyttänyt kaksi eri näkökantaa: vastustajat ja muutoksentekijät.

1. Vastustajat ovat konservatiivisia säilyttäjiä. He puolustavat reviiriään ja haluavat jakaa lisäetuja. He ovat asioiden hoitajia ja hyviä neuvottelijoita, jotka puolustavat taitavasti reviirejään.

2. Muutoksentekijät näkevät vision, mahdollisuuksia tulevaisuudessa, ja he keskittyvät resurssien lisäämiseen. He ottavat riskejä, hakevat käytännöllisiä ratkaisuja ja win/win-sopimuksia.

Mikä on tilanne meidän maassamme, meidän alueellamme ja meidän kunnissamme? Suomen valtio on 10 vuoden ajan yrittänyt pysäyttää velkakierteen, jonka viime hallitus vihdoin onnistui tekemään.

Kierre on kuitenkin vain pysäytetty, korkeasuhdanne on kääntymässä ja maailman kauppavaihto on epämiellyttävässä vastatuulessa.

Meidän suomalaisten pitäisi yhä epävarmemmassa maailmassa uudistaa sotilaslentokoneemme, mutta mistä löydetään ne miljardit. Eurooppa on samanlaisten ongelmien edessä sekä velkaantumisessa että oman osuutensa lisäämisessä Natossa. Kilpailusta markkinoilla tulee vain vaikeampaa ja rumempaa. Suuret ympäristökysymykset kaatuvat niskaan.

Ainoastaan kolmella seudulla Suomessa on kasvupotentiaalia, nimittäin Helsingillä, Turulla ja Tampereella.

Meidän Pohjanmaamme kohtaa uusia haasteita. Keskussairaalamme asetetaan kyseenalaiseksi, tienpito on riittämättömällä tasolla, Kruunupyyn lentokenttää yritetään pelastaa yksityisellä rahalla.

Terveyden- ja vanhustenhoito eivät saa riittäviä resursseja, ja palveluja myydään häikäilemättömille yrittäjille, jotka säästävät laadun kustannuksella. Julkiselta puolelta, kuten oikeuslaitokselta ja poliisilta, puuttuu myös riittäviä resursseja.

Suomen kunnista kahdella kolmasosalla on alijäämää.

Miten voidaan kaikkea tätä taustaa vasten perustella hyvinvoinnin säilyttämistä?

Kiitos vahvan vientiteollisuuden, uusien innovaatioiden sekä visionäärisen johtamisen Vaasa näyttää, että täällä halutaan ohjata tulevaisuuden muutoksia, mutta siihen tarvitaan voimakkaita otteita. Alueella on epäsuotuisa väestörakenne, ja Ruotsi ja muu Skandinavia on ottanut vastaan työperäistä maahanmuuttoa erityisesti Pohjanmaalta.

Se melkein vihamielinen keskusteluilmapiiri, joka on syntynyt kuntaliitoksen ympärille, antaa syytä peloille. Kehitys, joka johtaa kaivautumiseen katkeriin puolustusasemiin, voi johtaa vaikeutuneisiin päätösprosesseihin, huonoon päätösten ajoittamiseen, rekrytointiongelmiin ym.

Tässä ilmapiirissä alkaa kuulla kriittisiä kommentteja naapurikunnista. On vaikea tulkita, mitä he ajattelevat. Onko kysymyksessä turvattomuudentunne, yrittävätkö he parantaa omia nykyisiä ehtojaan vai haluavatko he olla apuna pysäyttämässä liitosprosessia?

Ei kai voi olla muuta rakentavaa vaihtoehtoa kuin nostaa kissa pöydälle. Haluavatko työssäkäyntialueen kunnat mukaan samanlaisilla ehdoilla kuin on neuvoteltu Mustasaaren ja Vaasan välillä? Kyllä vai ei? Mustasaaren ja Vaasan pitäisi pystyä antamaan sama vastaus.

Kasvua ja hyvinvointia syntyy tulevaisuudessa vain teknologialla ja investoinneilla. Se vaatii tietoa, koulutusta, fiksuutta sekä paikallista, kansallista ja kansainvälistä vuorovaikutusta.

Koulutus ja toimiva infrastruktuuri sekä vetovoima monipuoliselle työvoiman maahanmuutolle ja halukkuus yhteistyöhön kieli- ja kulttuurirajojen yli ovat kaiken perusedellytyksinä.

Pohjanmaalla on aiemmin eletty uutteruudella ja halulla muuttua ja lopulta katsomalla totuutta suoraan silmiin. Tämä koskee nyt ennen muuta nuorta sukupolvea.

Nuoret eivät tarvitse aitoja itsensä ja naapureidensa väliin. He selvittävät kysymykset, millä kielellä sitten tarvitaankin.

Me uskomme, että sekä tämän päivän että huomisen Pohjanmaan asukkaat haluavat tehdä työtä yhdessä ja vetää yhtä köyttä.

Siksi äänestämme kyllä liitokselle ja ajan myötä hyvin yhteen pelaavalle Pohjanmaalle.

Roger Häggblom

Roger Nybäck

Sepänkylä

Mustasaari

Kommentoi