Lukijoilta: Työhyvinvointi ja laatu kulkevat käsi kädessä

Esperin hoitokoti Ulrikaa koskevat uutiset järkyttivät, eikä luottamukseni yrityksen toimintaan ja arvoihin palaudu vain joillakin yksittäisillä korjaavilla toimenpiteillä.

Hoitotyön ammattilaisten ääni kuuluu nyt epäinhimillisistä olosuhteista kertovien otsikoiden kautta, kun heitä ei ajoissa kuultu omilla työpaikoillaan. Ongelmat liittyvät hoitajamitoituksen toteutumaan, eli siihen onko hoitajia oikeasti töissä vaadittava määrä.

Kun henkilökunnan määrä on laskettu liian tiukaksi, särkymävaraa ei ole. Poissaoloista ja enemmän aikaa vaativista tilanteista tulee silloin hoidon laatua vaarantava riski, varsinkin kun hoivakotien työvuoroihin on joissain tapauksissa todettu merkityn jopa henkilöitä, jotka eivät ole yrityksen käytettävissä.

Minimihoitajamitoitus 0,5 potilasta kohden tarkoittaa, että hoitajamäärä jaetaan koko vuorokauden työvuoroille. Esimerkiksi päivävuorossa 0,3 hoitajaa/ asiakas, iltavuorossa 0,3 hoitajaa/ asiakas ja yövuorossa 0,1 hoitajaa/ asiakas. Henkilöstömitoitusta ja sen laskemista kuvaava luku 0,5 ei tarkoita sitä, että jokaista asiakasta kohti olisi puolikas hoitaja joka työvuorossa hoitotyötä tekemässä.

Liian niukka toteutuma on riski myös työhyvinvoinnille ja osasyy työvoimapulalle osaavan henkilökunnan siirtyessä muualle. Esperin tapauksessa luottamusta heikentää myös se, että velvollisuutensa mukaisesti ongelmista huomauttanut hoitaja joutui yrityksessä puhutteluun.

Yrityksen tehtävänä on tuottaa voittoa omistajilleen ja Esperi onkin onnistunut tässä oikein hyvin.

Työvoimavaltaisella alalla kannattavuutta on tavoiteltu kuitenkin mahdollisimman niukasti lasketuilla henkilöstöresursseilla, eli kannattavuus, työhyvinvointi ja laatu ovat tavoitteina joutuneet keskenään ristiriitaan.

Samat markkinapaineet kohdistuvat muihinkin alan yrityksiin, siksi asiaan on kiinnitettävä erityistä huomiota soteuudistuksessa.

Soteuudistuksessa palveluiden järjestämisvastuu siirtyisi kunnilta maakunnille, ”vahvemmille harteille”. Järjestäjien lukumäärä ei ratkaise mitään, jos järjestelmään rakennetaan sisään systeeminen vika, joka kannustaa mitoittamaan henkilökunnan määrän niukimmalle mahdolliselle tasolle.

Kvartaalitalous ulosmittaa tuloksensa henkilökunnan jaksamisesta ja hoidon laadusta, ellei järjestelmä pakottavasti edellytä laatua ja työhyvinvoinnin varmistamista.

Hyvä hoito on asiakkaan oikeus. Hyvä työelämä on reilua, mielekästä ja antaa työn tekijöille mahdollisuuden vaikuttaa tekemäänsä työhön.

Hoitajille on taattava mahdollisuus tehdä työtään eettisesti ja inhimillisesti kestävällä tavalla.

Tuula Närvä (vihr.)

eduskuntavaaliehdokas

Vaasa

Kommentoi