Lukijoilta: Susi pelottaa

Susi karttaa ihmistä. Ihminen ei kuulu sen ruokavalioon. Rabies tekee kyllä sudesta arvaamattoman.

Sen sijaan sudet teurastavat ja syövät mielellään niitäkin eläimiä, joita ihminen on jalostanut ja kasvattaa omaksi ruoakseen tai muuten hyödykseen tai huvikseen. Susi käy jopa sukulaisensa, koiran, kimppuun.

Poromiehet sanovat, että he tuottavat enemmän ruokaa petoeläimille kuin ihmisille. Petoeläinkorvauksista saa enemmän tuloa kuin lihan myynnistä

Suomen luonnonsuojelulaki ja -asetus sekä metsästyslaki noudattavat EU:n luontodirektiiviä, jota Suomikin on ollut laatimassa ja hyväksymässä.

Direktiivin mukaan canis lupus, harmaasusi, kuuluu eläinlajeihin, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua niiden luontaisilla levinneisyysalueilla, poronhoitoaluetta lukuun ottamatta.

Poliitikot ottavat tietysti susipelostakin kaiken irti äänten kalastelemiseksi, mutta Suomen lainsäätäjillä on pieni liikkumavara EU:n luontodirektiivistä johtuen.

Suomessa on sitä paitsi vallan kolmijako: lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta. Lainsäätäjän ei kuulu puuttua lakien toimeenpanoon, vaan muuttaa lakia, jos se ei johtanut toivottuun tulokseen.

Sitä paitsi KHO on lähettänyt ennakkoratkaisupyynnön unionin tuomioistuimelle poikkeuslupakäytännön linjaamiseksi.

Mutta poliisilla on pysyvät valtuudet poistaa vaarallisen ihmisen lisäksi vaarallinen eläin ihmisten ilmoilta. Ihminen joudutaan onneksi harvoin ampumaan. Suteen ei sen sijaan poliisin käskytys tehoa.

Pihasusia koskevista mielipidekirjoituksista saa sen käsityksen, että pihojen omistajien ja poliisin käsitykset susiyksilön vaarallisuudesta ovat poikenneet toisistaan.

Markus E. Myllymäki

Vaasa

Kommentoi