Lukijoilta: Suomi voisi hyödyntää EU:n hankerahoitusta tehokkaammin

Uuden ohjelmakauden 2021–2027 valmistelu on hyvässä vauhdissa, ja EU-vaalien varsinaisen vaalipäivän lähestyessä on hyvä hetki kiinnittää huomio Suomen aktiivisuuteen EU-hankkeiden kotiuttamisessa.

EU:n rahoitusohjelmat jakavat rahaa, mutta niitä tulee aktiivisesti hakea. Kansallisia rahoituksia Suomeen kanavoivat mm. ministeriöt, ely-keskukset sekä maakuntaliitot. Lisäksi yrityksillä, organisaatioilla ja yhteisöillä on mahdollisuus tehdä suoria hakuja eri ohjelmiin. Yhteistyössä tehdyt kansainväliset hankkeet saavat todennäköisemmin rahoitusta kuin yksin operoidut. Yhteistyö on valttia tässäkin.

Suomessa on tapana, että suunnittelutyö aloitetaan viimemetreillä, ennakkolobbausta ei tehdä riittävästi ja hakemusten laadintaan ei käytetä riittävästi resursseja. Hankkeille halutaan tyypillisesti valtion kanavoima rahoitus ja poliittinen päätöksenteko on suuren kokoluokan hankkeissa hidasta. Kilpailijamaissa toimitaan meitä proaktiivisemmin: jatkuvalla suunnittelulla ollaan valmiina nostamaan pöytälaatikosta nippu suunnitelmia rahoituskauden alkaessa.

Suomen tulee olla aktiivinen EU:ssa ja tarpeen mukaan perustaa hankeyhtiöitä käynnistämään tarpeelliset hankkeet, mutta ennen kaikkea meidän pitää pyrkiä vaikuttamaan ohjelmien sisältöihin ajoissa ennen niiden julkaisemista. On tärkeää, että ohjelmat kohdentuvat Suomen kannalta oikeisiin painopisteisiin.

Käyttämällä äänioikeuttasi vaikutat Euroopan unionin yhteisiin asioihin ja samalla Suomen asemaan Euroopassa. Annettu ääni vaikuttaa aina ja ääni Suomesta vahvistaa Suomea yhteisen Eurooppamme jäsenenä.

Anna-Maija Renko

Pohjanmaan Kokoomusnaisten piirin puheenjohtaja

Kommentoi