Lukijoilta: Pohjatietoa maahanmuuttokeskusteluun

PS näyttää vaaliohjelmansa mukaan keskittyvän jäälleen maahanmuuttoon. Pyytää vielä neljää vuotta saadakseen asian kuntoon. Ohjelma on suunnattu sellaisille äänestäjille, jotka eivät edes kaipaa oikeaa tietoa ja joiden mielestä Suomen suurin ongelma on se, että tänne on sallittu tulla ja jäädä asumaan jo noin 370 000 ulkomailla syntynyttä ihmistä. Noin 120 000 heistä on jo saanut Suomen kansalaisuuden. Ylivoimaisesti suurin ulkomaalaisten kansalaisuusryhmä on Viron kansalaiset. Selvänä kakkosen toinen naapurimme Venäjä.

Monikulttuurisuudesta PS sanoo periaateohjelmassaan: ” Perussuomalainen Suomi on myös kansainvälinen. Kansat ovat vuosisatoja olleet vuorovaikutuksessa keskenään ja omaksuneet toisiltaan tapoja ja käytäntöjä.”

On siis hyvä selventää muuttoliikkeeseen liittyviä käsitteitä. Pitää selvästi erottaa, että puhutaanko kaikista maahanmuuttajista vai vain pakolaisina maahan päästetyistä.

Ulkomailla syntyneistä Suomessa on vain noin kuudesosa pakolaisia.

Turvapaikanhakija ei ole maahanmuuttaja. Hän saa kuitenkin odottaa hakemukseensa päätöstä maassa. Jos hän saa myönteisen päätöksen, niin hänestä tulee pakolainen ja sillä perusteella maahanmuuttaja.

Elintasopakolaisia ei ole, koska köyhyys ei ole peruste saada pakolaisstatusta.

Laissa toimeentulotuesta maahanmuuttaja mainitaan vain tuen alentamisperusteissa. Tukea voidaan alentaa, jos hän kieltäytyy kotoutumissuunnitelman laatimisesta tai osallistumasta sen toteutukseen.

Syntyvyys on enää puolet sotien jälkeisistä vuosista. Tarvitsemme siis maahanmuuttoa väestökehityksen näkökulmasta. 76 626:lla Suomessa syntyneellä olikin jo toissa vuonna ulkomailla syntynyt puoliso. Koulun pihalla välitunnilla olen nähnyt niin paljon ulkomaalaisen näköisiä lapsia, kun olen hakenut pojanpoikaani koulusta, niin että ainakaan ulkomaalaisia ei voi syyttää syntyvyyden laskusta.

Vuosi 2016 oli taitekohta väestön kehitykselle niin, että ihmisiä alkoi kuolla enemmän kuin lapsia syntyi. Nettomaahanmuutto on kuitenkin onneksi lisännyt asukasmäärää niin, että koko maa saadaan pidettyä asuttuna.

Markus E. Myllymäki

Vaasa

Kommentoi