Lukijoilta: Perustulolla yhdenvertaisempaa turvaa kaikille

Vuosikymmenien aikana hiljakseen kehittynyt sosiaaliturvajärjestelmämme on kuin verkko, johon yhteiskunnalliset muutokset uhkaavat tehdä yhä hankalammin paikattavia reikiä. Useat samanaikaiset megatrendit, ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat haasteet, työn murros, robotiikan ja tekoälyn vaikutukset, hidastuva talouskasvu sekä väestön ikääntyminen haastavat järjestelmää muuttumaan. Seuraava eduskuntamme on vaativan tehtävän edessä verkkoa korjatessaan, köyhyys on noussut suomalaiseen keskusteluun.

Suomen vuoden 2018 köyhyysraportin, Köyhyysvahdin, mukaan pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työmarkkina-asema on heikentynyt ja epätyypillisten työsuhteiden lisääntyminen on kasvattanut myös työssäkäyvien ja eläköityvien köyhyysriskiä. Suomi on saanut Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealta toistuvasti huomautuksia perusturvan liian matalasta tasosta. Sosiaalibarometrinkin 2018 haastattelujen mukaan eriarvoisuus Suomessa on kasvanut kymmenen viime vuoden aikana.

Presidentti Niinistö totesi uuden vuoden puheessaan, ettei aineellisen yltäkylläisyyden ja jatkuvan kasvun ajan muuttumisen tarvitse tarkoittaa hyvinvoinnin ajan loppua. Toivoa antava toteamus on perusteltu, vaikka hyvinvointi vaatiikin meiltä uutta ajattelua ja työvälineitä toteutuakseen. Köyhyys kaventaa mahdollisuuksia suunnitella tulevaa, kun energia kuluu päivittäiseen selviytymiseen.

Kannustinloukkuja syntyy sekä sosiaaliturvan katkoksista että pienipalkkaisen työn tai yritystoiminnan heikosta kannattavuudesta suhteessa sosiaaliturvaan. Aina kun asetamme kriteerejä sosiaaliturvalle, luomme väliinputoajia. Tarvitsemme joustavuutta järjestelmältä, koska meidänkin odotetaan joustavan.

Vihreiden perustulo on sosiaaliturvan vähimmäisetuudet korvaava vastikkeeton tuen osuus, joka leikattaisiin verotuksella pois niiltä, jotka eivät sitä tarvitse. Malli on testattu eduskunnan tietopalvelun mikrosimulaatiomallinnosten avulla ja todettu olevan realistinen ja mahdollinen toteuttaa. Sosiaaliturvan uudistuksissa on silti toimittava huolellisesti ja askel kerrallaan edeten, muutosten täytyy perustua tietoon. Arviointivirheiden seuraukset kun lyövät itsensä läpi koko maassa, vaikuttaen erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin.

Vihreiden perustulomalli tarjoaa mahdollisuutta muuttaa sosiaaliturvaamme yksinkertaisempaan ja yksilöllisiä valintoja paremmin tukevaan suuntaan. Vastikkeeton perustulo tekisi pienelläkin palkalla tai osa-aikatyöllä pärjäämisen mahdolliseksi. Toisaalta yritystoimintaa aloittava voisi luottaa siihen, että perustulo on hänelle säännöllinen tulo, vaikka ei suuri olisikaan.

Perustulo vapauttaisi keskittymään kullekin olennaisimpaan, kriteerien ja lomakkeiden täyttämisen sijasta: yritystoimintaan, työntekoon, opiskeluun, vapaaehtoistyöhön, omaisesta huolehtimiseen tai näiden yhdistelmiin. Yhteiskunnan resurssit ohjautuisivat vähimmäistoimeentulon turvaamiseen, ei tuen saajien kannustinloukkuja luovaan kontrolliin.

Hyvinvointia on mahdollisuus tehdä itse aktiivisesti elämäntilanteeseensa sopivia, kestäviä valintoja. Päättäjän tehtävä demokratiassa on tarjota rakennuspuita näille valinnoille, koska luottamusta ylläpitää luottaminen.

Tuula Närvä

eduskuntavaaliehdokas

pj, Vaasanseudun Vihreät

Kommentoi