Lukijoilta: Paineen ja puristuksen alla

Vanhusten eli ikäihmisten kotihoito on Suomessa paikka paikoin pahasti retuperällä.

Jääkö Suomessa ikäihmisiä heitteille? Kyllä jää, kotihoitojärjestelmä on liian kevyesti resursoitu. Vanhusten kotikuolemat ovat merkkejä siitä, että meillä valitettavasti ikäihmiset ovat heitteillä omassa kodissaan.

Aivan liian suuri määrä kotona asuvista ikäihmisistä on aliravittuja. Aliravitsemus syntyy, jos vanhus ei syö riittävästi aterioita ja välipaloja vuorokauden aikana. Tutkimustulokset paljastavat sen tosiseikan, että vanhukset eivät myöskään syö riittävän ravitsevaa ruokaa.

Kotihoidon asiakkailla esiintyy jopa aliravitsemusta tai sen riskiä.

Riskitekijä on liian yksipuolinen ruokavalio. Jos päivän ainoa lämmin ateria on aamulla keitetty tai edellisen aamun jäännös puurosta, ei päivän mittaan ehdi tai pysty syömään riittävän monipuolisesti, minkä seurauksena yleiskunto heikkenee. Hyvän ravinnon merkitys on todella tärkeää mm. lääkkeiden vaikutukseen. Yleistä on myös se, että lääkkeet otetaan säännöllisesti mutta syöminen unohtuu.

Ikäihmisten kotona asuminen on monille ainut vaihtoehto, toisille itsestään selvyys mutta paljon on myös heitä, jotka eivät rahallisesti pysty hakeutumaan hoivalaitoksiin vaikka tarpeet olisivat siihen olemassa.

Vanhuspalvelulakia kiristettiin vuonna 2015. Hoivalaitoksiin pääsy on entistä vaikeampaa. Vanhusten hoivatyön laatu on heikentynyt, asiakasmäärien takia hoitajien työpaineet ovat kasvaneet kestämättömäksi.

Hoitajat kokevat riittämättömyyttä työssään sekä palkalliset ja palkattomat ylityöt sekä taukojen väliin jättäminen ovat myös lisääntyneet. Vanhusten parissa työskenteleviin hoitajiin kohdistuu arvostelua, väkivaltaa, väkivallan uhkaa sekä seksuaalista ahdistelua.

Hoivatyö on noidankehässä. Asiakasmäärien, vaatimusten, tarpeiden sekä työpaineiden kasvu kertoo siitä, että hoivatyön laatu heikkenee.

Ministeriöstä kerrotaan: Hoitajamitoituksen nostaminen uhkaa viedä kotihoidolta kokonaan pohjan, joten kotihoito tulee olemaan isoissa ongelmissa.

Tehostettuun palveluasumiseen on saatava henkilömitoitus kohdilleen, työntekijät on pakko saada jostain. Rekrytointi esimerkiksi ulkomailta hoitajien saamiseksi kestää kuitenkin vuosia ennen kuin heidät on koulutettu lähihoitajiksi, mikäli koulutusta ei ole entuudestaan.

Arvion mukaan koko vanhustenhuollon pakettiin tarvittaisiin lähes 4 500 uutta hoitajaa. Paineen ja puristuksen alla ollaan, kukaan ei jaksa. Ratkaisuja asian parantamiseksi on tehtävä heti, etteivät asiat mene vieläkin pahempaan suuntaan.

Anne-Mari Hiivanainen (sd.)

Mustasaari

Kommentoi