Lukijoilta: Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta

Kaksi kuukautta eduskunnassa takana. Perehtyminen kansanedustajan työhön on edennyt hienosti, verkostoitumista kansanedustaja kollegoihin hyvässä vauhdissa, hallitus ja hallitusohjelma saanut eduskunnan luottamuksen ja varsinaiset valiokuntapaikat päätetty ryhmäkokouksissa.

Rinteen hallituksen hallitusohjelma on saamani kansalaispalautteen mukaan tuonut uskoa yhteiskuntaan sekä toivoa ja luottamusta tulevaan, koska hallitus lähtee nyt rakentamaan parempaa Suomea.

Hallitus lisää kansalaisten uskoa tulevaisuuteen investoimalla osaamiseen, koulutukseen ja tulevaisuuteen. Hallitus pitää huolen suomalaisten osaamisesta mm. laajentamalla oppivelvollisuutta 18 vuoteen, lisäämällä korkeakoulujen pysyvää rahoitusta ja vahvistamalla ammatillista koulutusta.

Hallitus korjaa niin ikään liikenneverkostoomme kertynyttä korjausvelkaa, panostamalla mm. perusväylänpitoon ja investoimalla raideyhteyksiin.

On hyvin tärkeää, että hallitus huolehtii myös niistä, jotka eniten apua elämässään tarvitsevat. Hallitus vähentää eläkeläis- ja lapsiperheköyhyyttä, hallitus säätää lakiin sitovan hoitajamitoituksen, tiukentaa hoitotakuuta perusterveydenhuollossa, käynnistää sosiaaliturvauudistuksen valmistelun, toteuttaa julkissektorivetoisen sote-uudistuksen sekä purkaa epäoikeudenmukaisen ja epäonnistuneen aktiivimallin.

Pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa taloutta hoidetaan ihmistä varten, ei päinvastoin.

Ja mikä tärkeintä, hallitus pitää huolen siitä, että kunnilla on riittävät resurssit elinvoiman kehittämiseen ja palveluiden järjestämiseen, päättämällä väliaikaiset valtionosuusleikkaukset ja turvaamalla riittävät resurssit kuntien mahdollisiin lisätehtäviin.

Myös palkkatasa-arvoa edistetään jatkamalla samapalkkaisuusohjelmaa, jonka on hallitusohjelman mukaisesti oltava aiempaa kunnianhimoisempi ja vaikuttavampi.

Kun kritisoidaan hallitusohjelman ilmastotavoitteita ja työllisyystavoitteiden epärealistisuutta, on hyvä huomioida, että hallituksen toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi luovat energiateknologia-alan yrityksillemme ensiarvoisen mahdollisuuden toimia globaalina tiennäyttäjänä osaamisensa johdosta ja luoda lisää kaivattuja työpaikkoja Suomeen.

Itse pidän hyvin tärkeänä sitä, että Rinteen hallitus on nyt valmis johtamaan Suomea yhdessä sopien. Yhdessä opposition, yhdessä työmarkkinaosapuolten ja yhdessä järjestöjen kanssa.

Yhdessä kuten Suomi 100 -slogan kuului.

SDP:n eduskuntaryhmä valitsi minut viimeviikolla sosiaali- ja terveysvaliokuntaan sekä työelämä- ja tasa-arvo valiokuntien varsinaiseksi jäseneksi.

Olen äärimmäisen tyytyväinen, että saan jatkaa eduskunnassa työtäni työelämän, tasa-arvon sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi Suomessa.

Näiden varsinaisten paikkojen lisäksi minut valittiin myös lakivaliokunnan sekä kansaneläkelaitoksen valtuutettujen, että pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäseneksi.

Vielä olisi viikko täysistuntoja jäljellä ennen heinäkuuta, jolloin eduskunta jää istuntotauolle, joten on aika toivottaa kaikille oikein rentouttavaa kesää!

SDP:n kansanedustaja Vaasasta

Kommentoi