Lukijoilta: Millenium-nuoret lukion digitalisaation koekaniineina

Digitalisaatio myllertää perinteistä lukiomaailmaa. Kaikki pienet lukiot eivät pysy uuden opetussuunnitelman mukaisessa muutoksessa, kun taas suurien kaupunkien lukiot toteuttavat kaikki muutokset edelläkävijänä.

Digitalisaatioon suhtaudutaan lukioissa erittäin vaihtelevasti riippuen siitä, sijaitseeko lukio pienessä kylässä vai isossa kaupungissa. Olen tavannut paljon lukiolaisia eri puolilta Suomea ja huomannut, miten vaihtelevasti digitalisaatioon suhtaudutaan maassamme.

Ylen tekemässä tutkimuksessa, johon vastasi 295 Suomen 415 lukiosta, todetaan, että oman tietokoneen ostaminen on välttämätöntä tai suositeltavaa noin 70 prosentissa Suomen lukioista.

Loput 30 prosenttia lukioista joko tarjoavat tietokoneen tai mahdollistavat erilaisia yhteisrahoitusmalleja. Ideana yhteisrahoitusmalleissa on se, että koulu tarjoaa opiskelijalle YTL:n kriteerejä vastaavan tietokoneen opintojen ajaksi pientä maksua vastaan.

Koneen oston lisäksi 2000-luvulla syntyneet opiskelijat joutuvat ostamaan myös suurimman osan kirjoistaan uutena, koska olemme ensimmäinen ikäluokka, joka käyttää uuden opetussuunnitelman mukaisia kirjoja.

Lukiokoulutuksen hinta nousee pahimmillaan miltei kolmeentuhanteen euroon, joka saattaa olla ratkaiseva tekijä valinnassa ammattikoulutuksen ja lukiokoulutuksen välillä.

Olen keskustellut muutamien Etelä-Pohjanmaan lukioiden rehtoreiden kanssa ja ilokseni kuullut, että tapauksessa, jossa opiskelijan lukiokoulutus olisi riippuvainen tietokoneen hankinnasta, pystyttäisiin opiskelijalle tarjoamaan tietokone koulun puolesta. Tietokoneiden tarjoaminen opiskelijoille helpottaisi huomattavasti koejärjestelyitä ja yhdenvertaisuutta opiskelijoiden keskuudessa.

Jos kaikilla opiskelijoilla olisi samanlainen tietokone, olisi tietoteknisten ongelmien ratkaisu paljon helpompaa, kuin nykytilanteessa, jossa miltei jokaisella on erilainen läppäri.

Epätasa-arvoisuutta tuo se, miten digitalisaatiota toteutetaan lukion arjessa. Toisissa lukioissa kokeet tehdään aina sähköisenä riippumatta aineesta, kun taas toisissa tehdään sähköisiä kokeita vain joissakin aineissa. Tässä kärsivät erityisesti lukiot jotka eivät ole pysyneet mukana uuden opetussuunnitelman mukaisessa muutoksessa.

Opiskelija, joka on tehnyt vain muutaman kokeen sähköisenä ennen ylioppilaskokeita, on paljon huonommassa asemassa, kuin opiskelija, joka on tehnyt sähköisiä kokeita lukion alusta alkaen.

Viime kädessä digitalisaatio on iso ja tärkeä askel eteenpäin muuttuvassa maailmassa. Toivoisin, että lukioille ja opiskelijoille annettaisiin hieman enemmän resursseja ja aikaa mukautua muutoksiin.

MARKUS YLI-KIVISTÖ (synt. 2000)

Suomen Lukiolaisten Liitto

Pohjanmaan Lukiolaiset

Kommentoi