Lukijoilta: Metsällä on itseisarvo

Metsä parantaa, se on ilmainen kylpylä, apteekki ja terveystalo. Puut ovat lääkäreitä ja muu metsäluonto hoivahenkilöstöä. Metsässä sairas unohtaa sairautensa ja kipeä kipunsa.

Eri puolilla maailmaa kirjoitetaan sairastuneille ”mene metsään reseptejä”. Meidän kulttuurissamme metsään mennään arvioimaan puiden rahallista arvoa, sen tuotannollisia mahdollisuuksia. Ajatustapa suosii avohakkuita ja puupeltoja.

Mutta metsän voi ajatella olevan arvokas ilman hyötynäkökulmaakin, se kuhisee elämää, eikä se tarvitse ihmistä arvottajakseen. Metsällä on itseisarvo.

Sitä tulisi kunnioittaa, eikä riistää. Arviot tulevista hakkuumääristä ovat metsäluonnon kannalta katsottuna irvokkaita. Vaikka maamme näyttää olevan yhtä metsää ja väitetään, että metsät uusiutuvat hakkuita nopeammin, on oikeista metsistä jo pulaa.

Monimuotoiset metsät katoavat kovaa kyytiä, eivätkä istutetut puupellot tarjoa samoja elinmahdollisuuksia. Eläimet, kasvit, hyönteiset, linnut ja kaikki ”maanmuokkaajat” katoavat yksi kerrallaan, ekosysteemi häviää, elämä kuihtuu. Luonnon monimuotoisuus, kauneus ja arvokkuus on siis tässä pelissä vaakalaudalla. Oikean suuntaiseksi tätä tietä voivat kutsua vain ne, jotka saavat tyydytyksensä ”rahojen laskemisesta”, ja heidänkin on kuoltava, jos ekosysteemi lopullisesti tuhoutuu.

Markku Laitinen

Pietarsaari

Kommentoi