Lukijoilta: Lauri Karpille

Puhutaanpa asioista niin, kuin ne menivät. Lauri Karppi esitti vaimonsa kannattamana, että kotouttaminen-sanan sisältö otettaisiin niin kuin se Wikipediassa on. Karpin mukaan sana kotouttaminen on tulkittu Suomessa väärin ja Wikipedia tekee sen oikein.

Puheenjohtaja Anne-Marie Viinamäki totesi, että asiasta on äänestettävä, koska on tehty kannatettu esitys.

Tässä kohdassa pyysin työjärjestyspuheenvuoron, jossa esitin asian käsittelyn lopettamista ja siirtymistä seuraavaan asiaan.

Perustelin esitystäni sillä, että Vaasan kotouttamisohjelman käsittelyssä ei voi ryhtyä muuttamaan käsitteistöä, joka on laissa määritelty.

Ymmärtääkseni Lauri Karppi halusi muuttaa kotouttamislain 1§:n, joka kuuluu näin:

”Tämän lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.”

Seuraavassa vielä lyhyt oppimäärä työjärjestyspuheenvuorosta:

Työjärjestyspuheenvuorossa voi vaikuttaa kokouksen tekniseen kulkuun. (Tässä tapauksessa asiaankuulumattoman äänestyksen poisjättäminen kotoutumisohjelman selvitysosan käsittelyssä.)

Työjärjestyspuheenvuorossa voi myös:

• Ehdottaa keskustelun rajaamista.

• Ehdottaa pykälien järjestyksen vaihtamista.

• Ehdottaa neuvottelutaukoa.

• Kertoa, jos huomaa puheenjohtajan menettelyssä huomauttamista.

Mitä taas salista poistumiseeni tulee, olin pois hölmön äänestyksen ajan.

Sellaista yhteistyösopimusta ei ole, eikä tule, joka saisi minut hyväksymään kaudellani tai sen jälkeen rasistista tai vihamielistä puhetta millään tasolla, missään salissa.

Maria Tolppanen (sd.)

Vaasa

Kommentoi