Lukijoilta: Lääkekartellien vaikutus terveydenhuoltoon

Koululääketieteen puolustautuminen nimenomaan syövän itsehoitoja vastaan näyttää lisääntyvän mediassa. Kaikki olisi hyvin, jos ei syötäisi aprikoosinsiemeniä tai juotaisi hopeavettä, melko triviaaleja kannanottoja järkeviltä ihmisiltä! Johtuvatko hyökkäykset syöpäteollisuuden pelosta menettää markkinoita?

Jotta voisimme ymmärtää nykyhetken ilmiöitä, meidän on oltava tietoisia niiden taustoista. Lääkkeiden yksinvaltius terveydenhuollossa on peräisin Amerikasta, mistä se on levinnyt globaaliksi ilmiöksi.

Amerikan terveydenhuoltojärjestelmä sai muotonsa 1900-luvun alussa, kun Rockefeller ja Carnegie muodostivat säätiön. He sijoittivat öljytulonsa lääkeperustaiseen tutkimukseen, johon “terveydenhuollon” tulisi yksinomaan keskittyä. Heitä auttoi Amerikan lääkäriliitto (AMA).

Rockefellerit ja muu huomattava pankkieliitti ovat kyenneet hallitsemaan ja hyötymään suunnattomasti lääketeollisuudesta.

AMA, suurin lääkärien liitto, ajaa lääkkeellisen hoidon paradigmaa lobbaamalla vahvasti kongressissa. Sen julkaisu JAMA (the Journal of American Medical Association) on vaikutusvaltaisimpia lehtiä, jota lääketeollisuuden mainostajat rahoittavat. Sen tehtävänä oli myös tukahduttaa vaihtoehtoiset hoitomuodot, esimerkkinä Royal Rifen syöpähoito.

1901: Rockefellerin lääketieteellinen tutkimuslaitos avataan. Siitä tuli myöhemmin Rockefeller University.

1910: Lääkärikoulutus hyväksyttäisiin vain, jos siinä keskityttäisiin lääkeperustaiseen tutkimukseen ja hoitoon. Homeopatiaa ja muita vaihtoehtoisia menetelmiä ei enää tunnustettu.

1913: Säätiö loi perustan terveys- ja tiedetutkimukselle. Tuohon aikaan vitamiineja ja muita mikroravinteita mainostettiin yleisölle terveysohjelmina. Nämä haittasivat patentoituihin lääkkeisiin perustuvaa laajaa liiketoimintaa. Siksi tämän epätoivotun kilpailun eliminoimisesta tuli kuolemanvakava asia lääketeollisuudelle.

Seuraavien 15 vuoden aikana kaikista lääketieteen oppilaitoksista, sairaaloista ja AMA:sta tuli Rockefellerin strategian pelinappuloita. Tavoitteena oli alistaa koko terveydenhuolto lääketeollisuuden liiketoimintamonopolin alaiseksi.

Lääketieteen vaikutusvaltaisin mies Morris Fishbein muutti säätiön rahaa tuottavaksi koneeksi. Hänen panoksensa oli ratkaiseva Rifen syöpähoidon tukahduttamisessa.

1934: 16 terminaalisyöpäpotilasta paranee Rifen hoidolla.

1940-luvulla Rifen työ tuhotaan ja tuhoaminen laajeni.

Vuosina 1960-1982 Laurance Rockefeller toimi New Yorkin Memorial Sloan-Ketteringin syöpäkeskuksen johtajana. Toisen maailmansodan aikana siellä kokeiltiin kemiallisen sodankäynnin aseita “syöpähoidossa”. Tästä kehittyi sytostaattihoito, jonka alkuna oli sinappikaasu.

Vuonna 2003 suuren lääkejättiläisen Glaxo-Smith Klinen johtaja tunnusti, että “ yli 90 % lääkkeistä toimii vain 30–50 %:lla ihmisistä.”

Lääketiede ja lääkkeet ovat tarpeellisia, mutta niiden tuottamisesta ei saa syntyä monopoleja, joiden tavoitteena on luontaishoitojen ja ravintolisien eliminoiminen ja yksilön valinnanvapauden riistäminen.

Lähde: www.mercola.com

Jussi Yli-Panula

Vaasa

Kommentoi