Lukijoilta: Laaja päivystys ei ole riippuvainen liitoksesta

Minkä takia liittäisimme Mustasaaren ja Vaasan yhteen, kun tiedämme yliopistotutkimuksista, että vastaavanlainen liitos heikentää taloutta (isommista lihaksista ja lelveämmistä hartioista puhumisestä huolimatta), vähentää tehokkuutta, vähentää reuna-alueiden palveluja, ei paranna palveluja yleensä ja vähentää demokratiaa.

Totta kai meidän on varjeltava keskussairaalaa. Nyt kun soteuudistus kaatui, on olemassa hyvät mahdollisuudet vaalien jälkeen muodostaa hallitus, joka jatkaa maakuntamallin rakentamista.

Tähän on olemassa kiinnostusta vasemmistoliitossa, SDP:ssä, vihreissä, RKP:ssä ja keskustassa. Sen sijaan että tuhlataan ruutia kuntaliitokseen, jolla ei ole minkäänlaista vaikutusta siihen, saako Vaasan keskussairaala laajan päivystyksen takaisin, meidän kannattaisi nyt keskittyä siihen, että vaadimme Pohjanmaalle itsehallintoalueen, jolla olisi verotusoikeus. Silloin saisimme hallintoyksikön, joka pystyisi ottamaan alueen intressejä huomioon niin, ettei tarvitsisi tuhota paikallisdemokratiaa.

Mikä mainituista puolueista myöntäisi helpommin laajan päivystyksen Vaasan keskussairaalalle, jos tehtäisiin kuntaliitos? Vain keskusta olisi kysymysmerkki ja tämä puolue antaa itsestään yleensä kuvan että haluaa puolustaa itsenäisiä kuntia, ainakin sen kannattajia, joten kuntaliitoksen edellytys olisi hyvin ongelmallinen keskustalle.

Kokoomushan vastusti selkeimmin Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen, joten hallituksessa ilman oikeistoa ja palvelujen yksityistämisien vaatimuksia on olemassa hyviä mahdollisuuksia korjata päivystyksen päätöstä ja luoda parempia mahdollisuuksia. Muistamme, että jopa Susanna Koski äänesti laajaa päivystystä vastaan.

Keskitettyjen päivystyspalvelujen vaatimuksen takana on pyrkimys ajaa julkista sairaanhoitoa alas ja tuoda yksityistä hoitoa tilalle. Kaatunut hallitushan ehdotti, että yksityisiä jopa Vaasan keskussairaalaa pienemmille sairaanhoidon tuottajille myönnettäisiin laajaa päivystystä vastaavat palvelut vain lyhyen ajan vilkkaan päivystyskeskustelun jälkeen.

Jos sanotaan, että laajan päivystyksen ongelma johtuu siitä, että Vaasa on liian pieni, otetaan huomio siitä tosiasiasta, että alueen eduskuntapoliitikot ovat epäonnistuneet, kiinnostus on ollut liian pieni tai ovat pettäneet.

Sellaisissa tilanteissa on tapana edesauttaa kannatustaan käynnistämällä paikallispatrioottista hypea asettamalla alueita ja ihmisiä vastakkain.

Sellaiset temput antavat yleensä parempaa tulosta vaaleissa kuin näyttämällä konkreettisia tai työn tuloksia.

Johtopäätos on selvä. Kuntaliitos ei takaa laajaa päivystystä.

Stefan Håkans

Mustasaari

Kommentoi