Lukijoilta: Kulkureille tarvitaan uusi koti

Koiratarha Kulkurin muuttoa varten avattiin mesenaatin varainkeruukampanja 3.1.2019. Kampanja saavutti minimitavoitteensa 5 000 euroa reilun päivän aikana. Kunnianhimoisena tavoitteena on saada kokoon 55 000 euroa, jolloin voidaan taata se, että Kulkurin asukkaiden ei tarvitse kokea enää yhtään Suomen talvea vanhoissa tiloissa.

Koiratarha Kulkuri on surullinen näky tavaratalon parkkipaikan kupeessa. Tavaratalon parkkipaikalla ei voi olla kuulematta lukuisten koirien ulinaa ja haukuntaa. Ränsistyneet aitaukset, paikatut koirienkopit ja lukuisat erinäköiset mökkihökkelit ovat omiaan kertomaan Kulkurin historiasta. Kyseessä on yksi Suomen vanhimmista eläinkodeista ja toiminta on jatkunut samassa ulkotarhassa jo vuosikymmenien ajan.

Kulkuri toimii Vaasan, Mustasaaren, Maalahden ja Vöyrin löytöeläinten talteenottopaikkana. Kunnan on huolehdittava irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien, kissojen sekä muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Eläimiä on säilytettävä 15 päivän ajan. Tuon 15 päivän jälkeen Kulkuri vastaa eläimen ruokinnasta, rokotuksesta, madotuksesta, sirutuksesta, leikkauksesta sekä muista mahdollisista eläinlääkärikulujen kattamisista itse siihen saakka, että eläimelle löydetään uusi koti.

Osalle uuden kodin löytyminen voi kestää vain muutaman päivän. Osan eläimen kodinetsintä kestää useamman vuoden. Kurjistuneet tilat antavat Kulkurille näkyvimmän kuoren. Tarhalla välittyy kuitenkin toiminnan perusta, joka perustuu eläinrakkauteen. Jokaisesta eläinyksilöstä huolehditaan arvokkaasti ja tavoitteena on löytää jokaiselle eläimelle se paras mahdollinen koti.

Olen toiminut eläinsuojeluaktiivina muutaman vuoden. Harva tietää miten paljon eläimillä on kurjuutta alueellamme. Suuri osa eläinsuojelutyöstä pohjautuu vapaaehtoistyöhön, jossa Kulkuri on merkittävänä toimijana mukana mahdollistamalla esimerkiksi kodittomina oleville tai kodittomiksi päätyville sekä kaltoin kohdelluille eläimille turvallisen väliaikaisen elinympäristön.

Ilman Kulkuria olisi eläinsuojeluaktiivina mahdotonta vaikuttaa kissapopulaatioiden karsimiseen tai pihalta vapaaksi hylättyjen kissojen ja kanien uudelleen sijoittamiseen. Puhumattakaan ulos yksin ilman ruokaa tai vettä päiviksi hylättyjen koirien pelastamisen mahdollistamisesta omistajien ollessa teillä tietämättömillä tai niiden terveiden lemmikkieläinten elämän turvaamisesta, jotka ovat lopetusuhan alla omistajan menehtymisen, välinpitämättömyyden tai muuttuneen elämäntilanteen vuoksi.

Kulkurin avoin toiminta on mahdollistanut eläinsuojelutyön alueellamme. Vaasan seudun toimintaa seuranneena en voi sanoa olevani ylpeä siitä, miten pienissä määrin kunnat kohdistavat eläinsuojeluun resursseja. Sen sijaan, että alueemme kunnat olisivat toimineet Kissatalon puolesta, mahdollistivat lukuisat yksityiset lahjoittajat Kissatalolle uusien tilojen etsimisen.

Koiratarha Kulkurissa tontti on hankittu Maalahdesta, mutta muuttoon ei ole resursseja ja toivo kohdistetaan jälleen aktiivisiin kuntalaisiin. Uskon, että kuntien päättäjien tietämättömyys on yksi syy sille, miksi eläinsuojelua ei nosteta keskusteluissa esille. Eduskuntavaalit ovat pian, joten nyt ehdokkailla on hyvä mahdollisuus näyttää, että eläinten hyvinvoinnista välitetään alueellamme.

Kannustan jokaista lukijaa tutustumaan Koiratarha Kulkurin toimintaan ja mesenaattikampanjaan. Toimitaan yhdessä alueemme eläinsuojelun puolesta mahdollistamalla Kulkurille sen ansaitsemat toimintapuitteet.

Emine Ehrström

kaupunginvaltuutettu (vihr.)

Vaasa

Kommentoi