Lukijoilta: Kasitie pysyy ja paranee

Paras vaihe vaikuttaa jostain asiasta tehtävään päätökseen on sen valmistelu ja suunnittelu. Maanteiden ja rautateiden runkoväyläsuunnitelmien esittelytilaisuuksia on ollut jo tammikuussa. Nyt on jo asetusluonnoskin asiasta valmiina.

Nyt vasta sitten on ruvettu puhumaan, kuinka tärkeä tie valtatie 8 onkaan. Vaalien läheisyys vaikuttaa tietysti poliitikkojen kirjoitteluun asiasta.

Ei kasitietä jätetä oman onnensa nojaan. Sehän on maakuntakeskusten välinen tie.

Mutta on huomattava vientikuljetuksia ajatellen, että sen rinnalla kulkee meritie, Pohjanlahti, mikä vähentää rannikon suuntaisten maantiekuljetusten tarvetta.

Länsirannikolla on tusinan verran satamia, joista pääsee meritielle. Niistä Kokkola ja Rauma ovat tonnimäärältään suurimmat Pohjanlahden vientisatamat.

Suomen viennistä ja tuonnista valtaosa kulkee laivoilla.

Runkoverkon valmistelutyöryhmä on ottanut huomioon maantiekuljetusten osalta elintarvike-, metsä-, teknologia- ja kemianteollisuuden kuljetustarpeet sekä kaupan kuljetukset ja henkilöliikenteen.

Asetusluonnoksen mukaan valtatiestä 8 kuuluvat runkoverkkoon välit Turku–Pori ja Ytterjeppo–Kokkola.

Ytterjeppossa yhdistyy runkoverkkoon kuuluva valtatie 19, Jalasjärvi–Seinäjoki–Ytterjeppo, valtatie 8:aan.

Jalasjärveltä jatkuu runkoverkko valtatietä 3 pitkin aina Helsinkiin asti.

Seinäjoki–Vaasa-väli kuuluu myös runkoverkkoon. Vaasasta kulkee autolautta edelleen Ruotsin puolelle ja lentokentältä pääsee ilmateitse maailmalle.

Markus E. Myllymäki

Vaasa

Kommentoi