Lukijoilta: Kasitie liian tärkeä jättää huomiotta Suomen kehityksen ja talouden kannalta

Me allekirjoittaneet olemme mitä suurimmalla hämmästyksellä ja pettymyksellä tutustuneet Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntoon runkoverkosta. On käsittämätöntä ja täysin väärin, että seudullemme niin tärkeän valtatie 8:n painoarvoa on laskettu.

Kesä- ja talvikunnossapidosta huolehtiminen on elintärkeä asia kunnillemme, yrityksillemme ja asukkaillemme. Valtatie on hyvin kapea, ohituskaistoja ei ole, päällyste on paikoitellen huono ja talvikunnossapidon taso riittämätön.

Valtatie 8 on äärimmäisen tärkeä sekä kuntiemme että Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntien elinkeinoelämälle. Valtatiellä kuljetetaan elintarvikkeita ja perustuotannon tuotteita ja tämän lisäksi valtatie on merkittävä erikoiskuljetusreitti.

Alueella viljellään kolmasosa maan ruokaperunasta ja 60 % maan tomaateista. Tie on myös merkittävä tehdasteollisuuden kuljetusreitti. Valtatie 8 on tärkeä satamia yhdistävä väylä, erityisesti kun maakuntiemme vienti on maan suurin. Valtatietä pitkin kuljetettavan tavaran arvo osoittaa, että reitti on maan tärkeimpiä reittejä, tässä yhteydessä ei pidä kiinnittää huomiota ainoastaan tonnien määrään.

Valtatie on myös tärkeä matkailulle, jolla on suuri kehityspotentiaali ja joka myötävaikuttaa työpaikkojen syntymiseen. Lisäksi valtatie 8 on tärkeä reitti sekä kuntien välillä työmatkaa kulkeville että kunnan sisällä työssäkäyville.

Suomen taloudellinen menestys on suurelta osin riippuvainen viennistä ja valtatie kahdeksan on valtaväylä, joka yhdistää länsirannikon teollisuusvyöhykkeen satamiin ja lentoasemiin.

Länsirannikon maakunnissa viennin osuus on maan keskimäärää suurempi. Esimerkkinä voidaan mainita, että kauppakamarialueen teollisuuden liikevaihdosta 71 prosenttia menee vientiin koko maan keskiarvon ollessa 57 prosenttia. Valtatie 8:n vaikutus Suomen talouteen on vuositasolla kymmeniä miljardeja euroja. Tien kunnossapito ja investoinnit tulisi suhteuttaa tähän.

On erittäin merkillistä, että liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt olla välittämättä näistä tiedoista. Edellytämme, että ministeriö tutustuu lausuntokierroksen aikana lähetettäviin tietoihin ja perusteisiin ja muuttaa ehdotustaan siten, että valtatie 8 koko osuudella Pori–Uusikaarlepyy sisällytetään osaksi runkoverkkoa.

Patrick Ragnäs

valtuuston puheenjohtaja

Kristiinankaupunki

Arja Harjunpää

valtuuston puheenjohtaja

Karijoki

Mikaela Björklund

valtuuston puheenjohtaja

Närpiö

Anne Vastamäki-Ahola

valtuuston puheenjohtaja

Merikarvia

Kommentoi