Lukijoilta: Kasitie kuntoon

SAK:n Vaasanseudun paikallisjärjestö on kokouksessaan 3.9.2018 käsitellyt liikenneministeriön esitystä, missä vt. 8 aiotaan pudottaa pois Suomen runkotieverkostosta. Olemme huolestuneita alueen teollisuuden kuljetusmahdollisuuksista ja täten alueen työpaikoista. On vaarana että alue menettää työpaikkoja yritysten kuljetusongelmien vuoksi.

Tie alkaa olla siinä kunnossa jo nyt, että sitä pitkin on vaarallista ajaa, varsinkin isoilla rekoilla, joita tiellä kulkee huomattavat määrät. Rannikkotien varrelle sijoittuu paljon vientiteollisuutta ja heidän alihankkijoitaan. Näiden tavarakuljetukset on turvattava. Samoin reitillä on useita satamia joihin kuljetetaan mm puutavaraa sekä viljaa.

Rannikon bussiliikenne on myös suhteellisen vilkasta pohjois-etelä suunnassa. Myös näille on taattava turvallinen matka.

Rannikolle rakentuu edelleen useita suuria tuulivoimaloita, joiden isot komponentit kuljetetaan myös satamista määränpäähän kasitietä pitkin erikoiskuljetuksilla.

Kokkolassa ja Porissa on kemiantehtaita jotka vaativat vaarallistenaineiden kuljetuksia tällä tiellä. Jäämmekö odottamaan että jotain vakavaa tapahtuu?

Kokous oli yksimielinen siitä että vt 8 on ehdottomasti pidettävä runkotieverkostossa ja panostettava pikaisesti tien parannustöihin mm. lisäämällä ohituskaistoja.

Pekka Pörsti

puheenjohtaja

Tapio Ruostetoja

tiedotusvastaava

SAK:n Vaasanseudun paikallisjärjestö

Kommentoi