Lukijoilta: Joukkoliikennettä kansalle

Vaasan kaupungin vuonna 2016 hyväksytyssä energia- ja ilmasto-ohjelmassa esitetään, että Vaasa olisi hiilineutraali vuonna 2035.

Tein valtuuston kokouksessa (7.10.2019) aloitteen, että hiilineutraaliustavoitetta aikaistetaan jo 2020-luvulle. Esitin, että tavoitteen saavuttamiseksi laaditaan tiekartta, jossa otetaan kantaa keinoihin, kustannuksiin ja aikatauluun.

Tiekartassa tulisi pohtia tieliikennepäästöjen dramaattista vähentämistä, kivihiilen ja öljyn korvaamista lämmityksessä ja sähköntuotannossa sekä hiilinielujen kapasiteetin kasvattamista. Tiekartassa ei tarvitse olla vastaukset kaikkiin kysymyksiin, vaan tilaa olisi myös tulevaisuuden innovaatioille.

Samankokoisten kaupunkien vertailussa Vaasa on onnistunut vähentämään päästöjään kolmanneksi eniten. Kaukolämmön tuotannossa hiilen käyttö vähenee 30 prosentilla kesään 2020 mennessä Vaskiluodon massiivisen maanalaisen energiavaraston myötä.

Asiat ovat siis menossa hienoon suuntaan paitsi tieliikennepäästöjen osalta. Vaasa on yksi Suomen autoistuneimpia kaupunkeja ja trendi ei ole taittumassa.

Tieliikenne tuottaa yli 30 prosenttia hiilidioksidipäästöistä Vaasassa (kuntien kestävän kehityksen hiilidioksidiraportti). Tämä tarkoittaa, että meidän on panostettava joukkoliikenteeseen ja parannettava sitä tuntuvasti.

Joukkoliikenteen täytyy olla aidosti toimiva ja houkutteleva vaihtoehto, jotta sen voisi valita yhä useampi työssäkävijä. Joukkoliikenteen suunnittelussa ja toteuttamisessa olisi suotavaa, että kaikki työssäkäyntialueen kunnat tekisivät siinä yhteistyötä.

Voimme olla paljon kunnianhimoisempia hiilineutraaliuden saavuttamisen suhteen.

Autoistumisen asteen laskeminen ja panostaminen toimivaan joukkoliikenteeseen ovat juuri niitä toimia, joilla teemme muutoksen. Nämä asiat ovat kuntien omissa käsissä eli suoraan valtuustojen päätäntävallan alla.

Sen jälkeen, kun asetimme Vaasan tavoitevuoden, moni muu kaupunki on asettanut paljon kunniahimoisemman, esimerkiksi Joensuu 2025, Turku 2029, Espoo 2030.

Globaalit näkymät, EU:n linjaukset sekä valtakunnallinen lainsäädäntö ja hankerahoitus osoittavat suuntaa kohti nopeaa hiilestä luopumista.

Vaasan kannattaa olla tässä asiassa eturintamalla Pohjolan energiapääkaupunkina.

Ivanka Capova (vihr.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa

Kommentoi