Lukijoilta: Jätteet, kierrätys, ilmastonmuutos

Pohjalaisessa oli 9.9.2018 mm. seuraavia otsikoita ”Ratkaistaan ilmastonmuutos”, ”Ilmastotyö motivoi enemmän kuin gallupit”, ”Mihin maailma on menossa”. Tekstaten-palstalla oli arvostelua Jupiterin kierrätyskeskuksen toiminnan lopettamisesta.

Emine Ehrström kirjoitti mielipiteet-palstalla 4.9.2018 ”Sekond-hand-kauppakeskuksen ja kiertotalousklusterin puolesta”.

Valtakunnallisena tavoitteena on jätteetön elinympäristö. Kaikki tarpeeton materiaali hyödynnetään eri tarkoituksiin, kuten energiaksi, jalostettuna ja puhdistettuna alkuperäiseen käyttöön, tai muuhun yhteiskunnan tarpeisiin.

Tavoitteeseen on pitkä matka. Suuret muutokset ovat hitaita. Kirpputoritoritoiminnalla maailma ei pelastu, vaikka se onkin hyvin kannatettavaa monesta syystä.

Yritystoiminnan ja vapaan markkinatalouden yksi tärkein tavoite on kasvu ja taloudellinen kannattavuus.

Monet hyvät jäte-, ja kiertotalousaloitteet, toiminnat ja kokeilut eivät onnistu, jos toiminta ei ole taloudellisesti kannattavaa.

Tavoitteeksi tulisi asettaa jäte-, ja kiertotalouden kasvu ”hinnalla millä hyvänsä”.

Asiantuntijoiden mukaan kasvupotentiaalia on. Keinot vain pitää löytää.

Jupiterin toiminnan loppuminen oli merkittävä paikallinen takaisku. Pitkäaikaiset kokemukseni palveluiden käyttäjänä olivat erittäin hyviä. Toiminta oli asiallista, palvelut ja tavarat edullisia, palvelu ystävällistä sekä asiantuntevaa. Tilat olivat siistit ja hyvässä järjestyksessä.

Työllistävä vaikutus, ja työhön perehdyttäminen oli merkittävä toiminnan lisäarvo.

Eri paikkakunnailla on vastaavia kierrätyskeskuksia.

Miksi Vaasassa toiminta ei onnistunut, eikä uutta vastaavaa kierrätystalouden toimipaikkaa ole perustettu?

Päättäjät, virkamiehet, luottamushenkilöt, yrittäjät arvioikaa asiaa.

Stormossen Oy on edelläkävijä jäte-, ja kierrätystalouden toimijana.

Laitoksella tuotetaan lämpöenergiaa, biokaasua, ja kompostimultaa. Stormossenilla on paljon kumppaneita toiminnan ylläpitämisessä.

Kiviaines, metalli-, ja puujäte menevät kierrätykseen.

Toiminta on kaikilta osin asiakaskokemuksen mukaan erittäin hyvää. Kohtelias, ystävällinen ja asiakasta auttava palvelu ansaitsee erityisen maininnan.

Second-hand-kauppakeskus ja kiertotalousklusteri ovat lehtitiedon mukaan toimitusjohtaja Leif Åkersin pohdinnassa: ”Onko hankkeen tyyppinen toiminta heidän tai Vaasan kaupungin asia?”.

Jos ei ole, niin mikä on se toimija, jonka asia tällaisen toiminta on? Mihin muualle kuin Stormossenin alueelle toiminta voitaisiin sijoittaa?

Olen tehnyt aloitteen Stormossenille asuntoalueilla olevien kierrätyssäiliöpaikkojen kehittämiseksi. Esimerkkinä Vanhassa Vaasassa Puutarhakadulla olevat kierrätyssäiliöt.

Säiliöiden käytettävyys vaihtelevissa vesi–lumi–jäätyminen-olosuhteissa aiheuttaa hankaluuksia säiliöiden käyttäjille. Lunta voi olla säiliöiden kansien päällä 10–20 cm ja kannet kiinni jäätyneinä. Seurauksena on jätteiden heittäminen lähiympäristöön.

Jätepisteiden tulisi olla katettuja ja kattorakenteen oltava avattavissa tyhjennyksen takia.

Jätepisteen ylläpito, lumityöt, liukkauden torjunta ja käyttäjäystävällisyys olisi helposti saatavissa asiakasystävällisemmäksi ja paremmin hoidetuksi vastaamaan Stormossenin muuten hyvänlaatuista toimintaa.

Suunnittelijat, kehittäjät, yrittäjät! Tuotteistakaa tämä aloite kannattavaksi liiketoiminnaksi, jolla on merkitystä kierrätystaloudelle.

Rakentamiseen, korjauksiin ja kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvat hyvät, turvalliset, ja käyttäjäystävälliset jäte- ja kierrätystavaratilat, joiden tulisi olla kerros-, ja rivitaloissa, tuotantotiloissa ja liiketoiminnassa katettuja ja lukittavissa.

Tällä hetkellä puutteita on monessa kiinteistössä. Keräilyastioiden tyhjennys kuljetusajoneuvoon olisi oltava mahdollisimman helppoa.

Kaava- ja rakennusmääräyksiä kehittämällä tilannetta voitaisiin parantaa.

Hyvä, siisti, turvallinen ja käyttäjäystävällinen toimintaympäristö houkuttaa asialliseen lajitteluun ja yhteiskuntavastuulliseen käyttäytymiseen.

Esimerkki kierrätyksen kehittämisestä.

Vaasan latu ry. on asettanut Pilvilammen maastossa oleville laavuille ja taukopaikoille laatikot juomapurkkien ja pullojen keräilyä varten. Laatikkoihin voi kertyä lyhyessä ajassa kymmeniä purkkeja ja pulloja. Aikaisemmin pullot ja purkit jäivät mihin sattuu, niitä pantiin jätesäilöön, heitettiin nuotioon tai luontoon. Esimerkki osoittaa kuinka toimintaympäristön kehittämisellä ja pienillä kustannuksilla saadaan aikaan muutosta parempaan suuntaan.

Kiitokset uudesta toimintatavasta taukopaikkojen käyttäjille.

Vaasassa en ole yleisillä paikoilla nähnyt vastaavia keräyssäiliöitä.

Idea on käytettävissä vapaasti.

Olavi Laitala

Vaasa

Kommentoi