Lukijoilta: Ilmastoahdistus on globalismiharha

Tällä palstalla kirjoitti vaasalainen Pentti Ruotsala tiistaina 8.10. puolueettoman, erittäin ansioituneen mielipiteen ilmastoasiassa. Etenkin täällä vihervasemmiston kultamaassa Suomessa on vallinnut viime vuosikymmenen ajan jo ilmastohysterian lietsonta.

Sen taustalla on ilmiselvästi populistinen viherglobalistien, Suomessa ja Ruotsissakin ennen muuta nuoreen sukupolveen uppoava paniikkiaihe, pahasti yliampuva ilmaston lämpiämisellä pelottelu.

Ilmat vaihtelevat ja niin lienee koko ihmiskunnan historiassa ollut täälläkin pohjoisella pallonpuoliskolla.

Suomessa on koettu todella suuresti poikkeavia ilmastovaihteluita mm. 1600- ja 1800-luvuilla.

Noina aikoina koettiin erittäin suuria sääheilahteluja talvikuukausina ja myös yhtä lailla keskikesällä. Näistä lienee historiallisia faktatietoja ainakin säätieteilijöillä tilastoissaan.

Toki maailmanlaajuisia säähavaintoja on säilynyt ilmeisen vähänlaisesti tietosanakirjoissa. Mutta nekin tiedot, jotka kertovat suurista nälkävuosista eri vuosisadoilla, todistanevat edellä kirjoittamani puolesta.

Sellaiset vaihtelut kuin Suomen kesissä suurina nälkävuosina, kertovat kylmistä keskikesistä ja todella hyvin leudoista talviajoista, jolloin maamies on kylvänyt ruista maassamme jopa tammikuussa. Ja samaisina aikoina on saatettu saada loppukesällä todeta viljalaarien jäävän tyhjiksi. On ollut revittävä pettua mäntypuun kyljestä.

Nyt pohjoista palloamme etenkin koskeva jääkerrosten niukkuus talvisin voi juontua juuri myös ilmakehän stratosfäärivaihteluista, esimerkiksi auringonsäteilyn muutoksista. Jos sellaisesta vaihtelusta on kyse, on syy karistaa ilmastohysterialietsonta mediatasollakin.

Mitään ei ihminen voi ulkoavaruudellisiin muutoksiin. Ilmastohysterialla vain pahennetaan ihmiseloa pallollamme. Tehdään räikeää ilmastopoliittista populistista uskottelua ihmistä syyllistäen.

Ja sitä paitsi: Olivatpa syyt mitkä tahansa, ei kukaan voi pysäyttää kansainvälistä liikennemäärien kasvua eikä väestönkasvua puhumattakaan mm. suurten teollisuusmaiden teollisuuden energian käytöstä. Ainakaan tuulienergian keinoin eikä ns. uusiutuvienkaan energioiden hyödynnys ulotu kuin korkeintaan pienelle prosenttitasolle. Kehitystä ei voida juurikaan edes hidastaa.

Jouko Pesonen

Alajärvi

Kommentoi