Lukijoilta: Happamia, sanoi lääkäri pihlajanmarjoista

Terveydenhuollossa toimivat ja kilpailutuksia voittavat yritykset eivät aina ole sitä miltä haluavat näyttää. Kilpailutuksessa halvin voittaa aina. Terveydenhuoltoa ja hoivaa tuottavien yritysten tulee noudattaa paitsi lakia myös alan eettisiä periaatteita ja inhimillisyyttä kenties vielä korostetummin vastaavaan julkiseen toimintaan nähden. Kuten aina, mahtuu joukkoon myös puuhastelijoita, jotka ajattelevat että ihan vähän mutkia oikomalla kääritään hyvät voitot.

Eräs valtakunnallinen yritys on esimerkki siitä, miten inhimilliseksi ja ihmisarvoa kunnioittavaksi mielletty ala voi olla raadollista ja opportunistista liiketoimintaa.

Työvoimakustannukset ovat suurin kuluerä. Hoivan tasosta päättävät viime kädessä talousihmiset, harhaisena ajatuksenaan, että alalla työvoimakustannuksista voi säästää loputtomasti, vanhusten hoidon tasosta ja turvallisuudesta tinkimättä. Näin ei tietysti ole, kuten olemme nähneet. Seuraukset voivat olla vakavat ja laiminlyönnit voivat pahimmillaan johtaa kuolemaan, kuten kävi iäkkäälle rouvalle alkuvuodesta Liedossa. Tällä alalla ei toimita tuurilla!

Työterveyshuollossa, yrityksen rahasammossa, työntekijöitä kohdellaan mielivaltaisesti riippuen kvartaalin tuloksesta. Tulosta pyritään vipuamaan ylöspäin savustamalla ihmisiä ulos. Tässä prosessissa tartutaan kylmästi ihmisen mieleen, kierretään se kuivaksi kuin lattiarätti ja pakotetaan pakenemaan irtisanoutumalla. Käytäntö kuuluu toimintakulttuuriin, sillä se lakaistaan maton alle kaikilla esimiestasoilla.

Kaikki tämä tapahtuu suurten asiakasyritysten kustannuksella. Heidän ostamansa työterveyspalvelut heikkenevät määrällisesti ja laadullisesti, eivätkä enää vastaa sovittua.

Epäeettinen toimintakulttuuri ulottuu johdonmukaisesti läpi koko yrityksen. Työntekijöiden oikeuksia polkevasta henkilöstöpolitiikasta aina arvokasta vanhenemista halveksuvaan tulosajatteluun.

Happamia ovat, sanoi lääkäri pihlajanmarjoista.

Vesa Savander

erikoislääkäri

Kaipiainen

Kommentoi